Ga direct naar inhoud

Over Hart

Hét centrum voor kunst, kennis en cultuur in Haarlem

Bij Hart kun je je creativiteit, talent en plezier tot bloei laten komen. Muziek, beeldende kunst, theater & dans, taal & literatuur, filosofie, nieuwe media - en nog veel meer - allemaal Thuis bij Hart. Ons monumentale pand biedt fijne cursusruimten en plekken om in alle rust te vergaderen.

Hart brengt leerlingen in het onderwijs in aanraking met de rijkdom van kunst en cultuur. Verbeelden, creëren, ontdekken en plezier maken staan hierbij centraal. Op scholen in Zuid-Kennemerland verzorgen we programma's zoals CultuurMenu, MuziekLab en HIT.

Hart Cultuur in School adviseert en bemiddelt bij cultuurprogramma's voor het primair en het voortgezet onderwijs. Scholen, schoolbesturen en cultuuraanbieders kunnen voor scholing en advies over hun cultuurbeleid contact opnemen met het Kenniscentrum Cultuuronderwijs Haarlem.

Doel en bedoeling

In plaats van de gangbare termen 'missie en visie' spreken we in ons meerjarenbeleidsplan van Doel en Bedoeling, in de overtuiging dat dit meer levende en sprekende termen zijn, die beter passen bij Hart.

Doel
Hart wil in de periode 2017 - 2020 onderstaande doelen realiseren:

  • Zichtbaarheid, naamsbekendheid & imago versterken;
  • Relevantie vergroten;
  • Klantenbinding verbeteren;
  • Van aanbodgericht naar vraaggericht werken;
  • Talentontwikkeling, creativiteit & ambacht (blijven) stimuleren;
  • Continuïtieit (financieel gezond) behouden;
  • Uitbouwen/ versterken duurzame bedrijfsvoering.

Bedoeling
In kunst en cultuur uiten we als mens onze identiteit. Het samen beleven, maken en delen van kunst en cultuur verhoogt het gemeenschapsgevoel en draagt bij aan een creatieve, innovatieve en leefbare samenleving. Hart bouwt hieraan mee door op inspirerende, prikkelende en verbindende wijze cultuureducatie toegankelijk en bereikbaar te maken voor alle inwoners van Haarlem. Hart draagt bij aan de culturele en creatieve ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen. Hart geeft mede vorm aan het ontwikkelen van kennis, ambacht, vaardigheden en talent. Hart inspireert, verbindt en faciliteert.

Gegevens

Directeur
Marijke Licher

Raad van Toezicht
Victor Eiff (voorzitter)
Edith Ploeg (secretaris)
Hélène Steenhoff
Bob Crezee

ANBI status
Hart beschikt over een ANBI status. Donateurs van culturele ANBI'S hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Green Key Member
Hart heeft Hart voor duurzaamheid en beschikt over een Green Key centificatie.

CAO
Beloning van werknemers van Hart vindt plaats volgens de CAO Kunsteducatie.

RSIN
850598059

IBAN
NL65RABO0341969184

KvK
52788636

BTW
8505.98.059.B.01

Jaarverslag
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2020 - Bijlage Cultuur

Deel dit