Ga direct naar inhoud

Lid Raad van Toezicht

In kunst en cultuur uiten we als mens onze identiteit. Het samen beleven, maken en delen van kunst en cultuur verhoogt het gemeenschapsgevoel en draagt bij aan een creatieve, innovatieve en leefbare samenleving. Stichting Hart bouwt hieraan mee door op inspirerende, prikkelende en verbindende wijze cultuureducatie toegankelijk en bereikbaar te maken voor alle inwoners van Haarlem, zowel in het onderwijs (Cultuur in School) als in de vrije tijd (Thuis bij Hart). Hart wordt gesubsidieerd door de gemeente Haarlem en ontvangt ook deelsubsidies van andere gemeenten en fondsen.

Raad van Toezicht

Hart is een stichting met een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht (RvT). Hart volgt de Code Cultural Governance. De RvT bestaat uit 4 leden. De toezichthoudende rol van de RvT behelst:

 • bewaken en borgen van het beleid van Hart in algemene zin
 • toezicht houden en waar nodig bijsturen of ingrijpen op het gebied van een verantwoorde bedrijfsvoering, een sluitende begroting en het nakomen van de afspraken met de gemeente Haarlem
 • het vaststellen van de jaarbegroting, de meerjarenbegroting, de kwartaalrapportages en de jaarrekening
 • werkgeverschap richting de directeur-bestuurder (functioneren, beoordelen)
 • klankbord zijn voor de directeur-bestuurder
 • aanwezigheid op relevante momenten, zowel intern als extern


Wegens het aflopen van de tweede termijn van twee leden van de RvT zoeken we voor de RvT twee kandidaten.

Eén kandidaat met het volgende profiel:

 • kennis van of affiniteit met cultuurparticipatie, welzijn en zorg
 • innovatief, oorspronkelijk denker, bevlogen en betrokken
 • bekend met het Haarlemse culturele veld
 • ervaring op het gebied van toezichthouden in de cultuur, zorg of onderwijs is een pré

Eén kandidaat met het volgende profiel:

 • kennis van of affiniteit met marketing, strategie, positionering binnen de culturele sector
 • innovatief, oorspronkelijk denker, bevlogen en betrokken
 • bekend met het Haarlemse culturele veld
 • ervaring op het gebied van toezichthouden in de cultuur, zorg of onderwijs is een pré


Pratische informatie

 • de RvT vergadert minimaal 4 x per jaar in de locatie van Hart (Kleine Houtweg 18)
 • de benoeming geldt voor een periode van 4 jaar, waarna deze 1 x verlengd kan worden
 • voor RvT leden geldt een vaste vergoeding van € 1.200 per jaar
 • sollicitaties, graag voorzien van beknopt CV, uiterlijk zondag 8 november 2020 per email versturen aan vacature@hart-haarlem.nl ter attentie van Victor Eiff, voorzitter RvT
 • Uiterlijk dinsdag 10 november 2020 berichten we over jouw sollicitatie
 • Selectiegesprekken vinden plaats op dinsdag 17 november 2020 tussen ca. 18.00 en 22.00
 • Benoeming per 1 januari 2021

Deel dit