Ga direct naar inhoud

Lid Raad van Toezicht

In kunst en cultuur uiten we als mens onze identiteit. Het samen beleven, maken en delen van kunst en cultuur verhoogt het gemeenschapsgevoel en draagt bij aan een creatieve, innovatieve en leefbare samenleving. Stichting Hart bouwt hieraan mee door op inspirerende, prikkelende en verbindende wijze cultuureducatie toegankelijk en bereikbaar te maken voor alle inwoners van Haarlem, zowel in het onderwijs (Cultuur in School) als in de vrije tijd (Thuis bij Hart). Hart wordt gesubsidieerd door de gemeente Haarlem en ontvangt ook deelsubsidies van andere gemeenten en fondsen.

Raad van Toezicht

Hart is een stichting met een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht (RvT). Hart volgt de Code Cultural Governance. De RvT bestaat uit 4 leden. De toezichthoudende rol van de RvT behelst:

 • bewaken en borgen van het beleid van Hart in algemene zin
 • toezicht houden en waar nodig bijsturen of ingrijpen op het gebied van een verantwoorde bedrijfsvoering, een sluitende begroting en het nakomen van de afspraken met de gemeente Haarlem
 • het vaststellen van de jaarbegroting, de meerjarenbegroting, de kwartaalrapportages en de jaarrekening
 • werkgeverschap richting de directeur-bestuurder (functioneren, beoordelen)
 • klankbord zijn voor de directeur-bestuurder
 • aanwezigheid op relevante momenten, zowel intern als extern


Wegens het aflopen van de tweede termijn van een van de leden van de RvT zoeken we voor de RvT een kandidaat met het volgende profiel:

 • kennis van of affiniteit met cultuureducatie en / of cultuurparticipatie
 • innovatief, oorspronkelijk denker, bevlogen en betrokken
 • bekend met het Haarlemse culturele veld
 • ervaring op het gebied van toezichthouden in de cultuur, zorg of onderwijs is een pré
 • beoogd lid van de renumeratiecommissie; kennis van of ervaring met personeelszaken is een pré


Pratische informatie

 • de RvT vergadert minimaal 4 x per jaar in de locatie van Hart (Kleine Houtweg 18)
 • de benoeming geldt voor een periode van 4 jaar, waarna deze 1 x verlengd kan worden
 • voor RvT leden geldt een vaste vergoeding van € 1.200 per jaar
 • sollicitaties, graag voorzien van beknopt CV, uiterlijk 7 april 2019 per email versturen aan receptie@hart-haarlem.nl ter attentie van Victor Eiff, voorzitter RvT
 • Selectiegesprekken vinden plaats begin mei 2019
 • Benoeming per 1 juni 2019