Schoolstudio

Schoolstudio
Schoolstudio ontwikkelt en verzorgt workshops en projecten op het gebied van (creatieve) media, mediawijsheid, digitale geletterdheid en 21e-eeuwse vaardigheden. Ons doel is om deelnemers actief, creatief en bewust om te leren gaan met media. Ons aanbod is gericht op leerkrachten, leerlingen en ouders (via ouderavonden). Samen met scholen ontwikkelen we leerlijnen digitale geletterdheid, aansluitend bij het onderwijsaanbod van de school. Ook verzorgen wij teamscholingen waarin leerkrachten hun eigen kennis en vaardigheden vergroten op het gebied van digitale (creatieve) media en mediawijsheid.

In al onze projecten sluiten we nauw aan bij de visie en speerpunten van de school. We werken vraaggericht, en besteden veel aandacht aan het vergroten van de kennis en vaardigheden van zowel de leerlingen als de docenten. We streven ernaar om creatieve media en mediawijsheid niet als apart vak binnen het onderwijs te plaatsen, maar te integreren in bestaande vakgebieden. In al onze projecten besteden we veel aandacht aan het overdragen van kennis en vaardigheden, zodat leerkrachten na het project zelfstandig verder kunnen.
Binnen onze projecten maken we gebruik van het leerplankader en de leerlijnen van de SLO op het gebied van digitale geletterdheid en van het mediawijsheid competentiemodel (van mediawijzer.net)  Binnen de projecten is aandacht voor actieve, receptieve en reflectieve leervormen.

Trefwoorden: media, mediawijsheid, digitale geletterdheid, 21e eeuwse vaardigheden, audiovisueelContactgegevens

Schoolstudio
Haarlem
06-17595476

Toegankelijkheid

toegankelijkheid speelt geen rol

Disciplines

Multidisciplinair
Media en audiovisueel

Schooltype

PO
SO
VO
VSO