Nederlands als 2e Taal

Click here for English>>>

Belangrijke informatie!

Voor wie zijn de taalcursussen bedoeld?

De cursussen Nederlands van Hart zijn bedoeld voor die in Haarlem en omstreken wonen of verblijven. U kunt bij Hart een cursus Nederlands volgen, wanneer u aan drie voorwaarden voldoet:

- U beheerst het Europese schrift
U kunt redelijk Engels spreken en verstaan
U bent in uw land van herkomst minimaal 12 jaar op school geweest

De taalniveaus
Hart gebruikt voor het bepalen van de taalniveaus het Europees Referentiekader .

Intaketest
U wordt voor aanvang van de cursus uitgenodigd voor een intaketest om uw instapniveau te bepalen. De intakedagen staan vermeld bij de cursus van uw keuze.  
Cursisten die binnen 6 maanden doorstromen naar een vervolgcursus Nederlands als tweede taal bij Hart hoeven geen intake te doen.

Betaling
Na uw aanmelding online of het ondertekenen van het inschrijfformulier moet u betalen.

Betalingsmogelijkheden
Het lesgeld wordt voor de startdatum van de cursus of activiteit middels een eenmalige automatische incasso geïnd.

Betalingstermijnen
Lesgelden vanaf € 250 worden in twee termijnen geïncasseerd: in de maand dat de cursus start en twee maanden daarna.
Let op! U kunt pas deelnemen aan de lessen wanneer het cursusgeld of de eerste termijnbetaling door Hart is ontvangen.

Annuleringen
Voor de cursussen van Hart gelden Algemene Voorwaarden. Wanneer u zich aanmeldt voor een cursus, gaat u automatisch akkoord met onze Algemene Voorwaarden. Om misverstanden te voorkomen, verzoeken wij u vriendelijk eerst de Algemene Voorwaarden van Hart te lezen voor u zich inschrijft voor de cursus die u interesse heeft. Klik hier voor de Algemene Voorwaarden  m.b.t. annuleringen.
 

Studiefinanciering
Als u voor studiefinanciering in aanmerking komt, dan kunt u de site van DUO bezoeken www.duo.nl  Klik op daar op de ‘rekenhulp’ om te zien of u in aanmerking komt studiefinanciering.
Let op! Aan afspraken die u maakt met DUO kunnen geen rechten worden ontleend in verband met cursussen die u volgt bij Hart. Hart kan u niet adviseren of assisteren bij het aanvragen van studiegeld of het aanvragen van verblijfsvergunningen.


 

 

Bekijk de cursussen

De inhoud van deze site is met de grootste zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Hart aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid (in de meest ruime zin des woord) van de informatie op deze site.
 
Copyright: Stichting Hart