Ga direct naar inhoud


We missen jullie! We missen de reuring in ons pand! Al die weken geen lessen, geen bijeenkomsten, geen repetities, geen activiteiten in onze ruimtes, lege fietsenrekken voor de deur, een werkeloze espressomachine... Wat willen we graag weer aan de slag met en voor jullie! Alleen… wanneer? Helaas is er op dit moment nog geen fijn nieuws te melden. We mogen namelijk nog niet open. Niet voor lessen aan kinderen, niet voor 1-op-1 muzieklessen, niet voor koren, beeldende kunst lessen, musical lessen, noem maar op. 

Tijdens de persconferentie van premier Rutte en minister de Jonge op 6 mei jl. werd gesproken over versoepeling van de coronamaatregelen. Pas per 1 juni kunnen de culturele instellingen weer open, met 30 bezoekers per keer (= per ruimte). De musea worden apart benoemd, als ook de bibliotheken. Die laatste categorie mag, als uitzondering op andere culturele instellingen, 11 mei weer open. Kunstencentra zoals Hart vallen WEL onder culturele instellingen en kunnen zich dus richten op een heropening vanaf 1 juni.
 
Er zijn goede argumenten om voor instellingen zoals Hart maatwerk-afspraken te maken waardoor we eerder open kunnen; we kunnen de toegang tot lessen en cursussen goed reguleren, het gaat vaak om kleine groepen of zelfs 1-op-1 lessen, en kinderen / jongeren vormen een grote doelgroep. Die argumenten hebben echter het ministerie van OCW niet op andere gedachten kunnen brengen. Er kunnen dus helaas tot 1 juni nog geen lessen gegeven worden in kunstencentra zoals Hart. Dit is de lijn van de Rijksoverheid die nu bekend is, en die de gemeente Haarlem nu volgt. Intussen zien wij dat er andere gemeenten zijn die andere keuzes maken; er zijn elders in het land, ook in onze provincie, collega-instellingen die al wel open mogen op 11 of 18 mei. Deze regionale / lokale verschillen kunnen inderdaad optreden als gevolg van het mandaat dat de voorzitters van de verschillende veiligheidsregio’s nu eenmaal hebben. Hart is in overleg met de gemeente Haarlem en de Veiligheidsregio Zuid-Kennemerland om te bezien of we toch niet al eerder open kunnen  gaan, al was het maar voor bepaald soort lessen en activiteiten.
 
Intussen hebben we ons pand al klaarstaan voor het “nieuwe normaal” van de 1,5 meter samenleving en hebben we branche-breed protocollen klaar over veilig lesgeven op basis van de meest actuele kennis van onder andere RIVM, maar ook Duitse en Noorse onderzoeken naar o.a. blaasinstrumenten, zingen, dansen en bewegen in afgesloten ruimtes. De veiligheid van cursisten, bezoekers, docenten en medewerkers van Hart staat uiteraard voorop.
 
Zodra we open mogen, zullen we dat dan ook veilig én zo plezierig mogelijk kunnen doen en laten we dat via social media en onze website weten.
 
Met vriendelijke groet, namens alle Hart-collega’s
Frans Funnekotter