Ga direct naar inhoud


Frans Funnekotter, directeur-bestuurder, gaat Hart na bijna zes jaar verlaten. Frans was toe aan een nieuwe stap in zijn loopbaan en treedt per 15 februari 2021 aan als directeur-bestuurder van Regionaal Cultuur Centrum Idea in de regio Soest / Zeist.

Medewerkers, management en de Raad van Toezicht betreuren het vertrek van Frans ten zeerste, maar respecteren uiteraard zijn beslissing. Onder zijn leiding heeft Hart zich ontwikkeld tot een stabiele en solide organisatie die de financiën op orde heeft en met succes een breed aanbod van cultuureducatie en cultuurparticipatie in de Haarlemse regio verzorgt. Frans heeft eraan bijgedragen dat Hart in toenemende mate samenwerkt met andere cultuuraanbieders in de regio en verbinding maakt met nieuwe domeinen en doelgroepen. 

Hart wenst Frans veel succes in zijn nieuwe rol. De Raad van Toezicht van Hart zet zich in om op een zo kort mogelijke termijn in de opvolging van Frans te kunnen voorzien.

Victor Eiff, Voorzitter Raad van Toezicht