Ga direct naar inhoud


Marijke Licher is per 1 april van dit jaar de nieuwe directeur van Hart. Ze volgt Frans Funnekotter op die Hart zes jaar leidde. Licher heeft jarenlange ervaring opgedaan in de kunst- en cultuursector, waarvan de laatste twee jaar als directeur van Parkvilla, culturele ontmoetingsplek in Alphen aan den Rijn.

Marijke Licher heeft haar sporen liggen in de cultuursector. Als het gaat om culturele vernieuwing heeft zij Harderwijk op de kaart gezet. Ze werkte hier 12,5 jaar als directeur van de stichting Cultuurkust. Ook heeft ze als adviseur cultuureducatie gewerkt voor cultuurinstellingen en scholen in de provincie Gelderland. Bij Parkvilla, een belangrijke speler in Alphen aan den Rijn, bouwde ze samen met een team van medewerkers en vrijwilligers aan een toekomstbestendige organisatie. Parkvilla stimuleert talentontwikkeling en participatie in de stad en brengt, evenals Hart, cultuureducatie op school.

Licher: "Ik werk graag samen met (culturele) partners en wil - in het licht van het Cultuurplan 2022-2028 van de gemeente Haarlem - een goede bijdrage leveren aan het meerjarenbeleidsplan van Hart. Met de actuele uitdagingen en kansen die er liggen voor cultuur in de samenleving ga ik aan de slag, omdat cultuurdeelname essentieel is voor het individu en de maatschappij. Het kleurt ons leven en brengt ons dichter bij elkaar. Ik kijk ernaar uit om de collega's, Haarlem, de regio en hun bewoners te leren kennen!”

Victor Eiff, voorzitter van de Raad van Toezicht van Hart, is blij met de benoeming van de nieuwe directeur: “Met Marijke Licher haalt Hart een zeer ervaren manager in het cultureel educatieve domein in huis. We hebben goede verwachtingen dat ze met haar kennis en kunde de organisatie verder weet door te ontwikkelen, onder meer in het sociaal domein en op het gebied van cultuurparticipatie, tot een nog meer bloeiende en betekenisvolle organisatie in de Haarlemse samenleving.”

Licher volgt Frans Funnekotter op die Hart zes jaar leidde. Onder zijn leiding heeft Hart zich ontwikkeld tot een stabiele en solide organisatie die met succes een breed aanbod van cultuureducatie en cultuurparticipatie in de Haarlemse regio verzorgt. Funnekotter treedt per 15 februari aan als directeur-bestuurder van Regionaal Cultuur Centrum Idea in de regio Soest / Zeist.