Ga direct naar inhoud

CashBack regeling

Informatie voor leerlingen en ouders

In dit artikel:

Hart wil eerstejaars leerlingen van docenten die bij Hart lesgeven stimuleren met een korting op het lesgeld. Deze korting wordt rechtstreeks aan de lesgeld plichtige uitgekeerd door Hart. Onderstaande uitgangspunten en voorwaarden zijn daarbij van toepassing.

Aanvragen
De aanvraag periode loopt jaarlijks van 15 september tot en met 1 november. Aanvragen voor 2018-2019 is niet meer mogelijk.

Voorwaarden


1.

De CashBack staat open voor eerstejaars leerlingen tot 18 jaar van individuele docenten die bij Hart een ruimte huren waarin zij lesgeven in een of meer van de volgende disciplines:

  • Muziek (instrumentaal, vocaal, ensemble, koor)
  • Beeldende kunst
  • Dans
  • Theater
  • Literatuur, schrijven, poëzie

2.
De CashBack geldt ook voor leerlingen tot 18 jaar die deelnemen aan een instrumentaal of vocaal ensemble dat onder leiding staat van een docent die lid is van de VHM; voor deze leerlingen geldt dat zij zonder beperking CashBack kunnen krijgen. De leerling hoeft ook geen individuele, duo- of groepsles te volgen.

3.
De peildatum voor de CashBack leeftijdsgrens is 1 oktober van het kalenderjaar waarin de aanvraag wordt gedaan.

4.
Leerlingen zoals bedoeld onder artikel 1 t/m 3 die van jaar tot jaar van vak of discipline wisselen worden niet telkens opnieuw als een (nieuwe) eerstejaars leerling beschouwd.

Een leerling die het ene jaar saxofoonles neemt en het volgende jaar pianoles, komt dus voor die pianolessen niet meer in aanmerking voor de CashBack.

5.
Leerlingen die in één lesjaar als eerstejaars leerling meer dan één vak of discipline volgen, komen voor elk van die vakken in aanmerking voor de CashBack.

Een leerling die op twee verschillende instrumenten individuele muziekles volgt, in een ensemble zit én een theatercursus volgt komt dus voor elk van die vakken in aanmerking voor de CashBack!

6.
De CashBack betreft een korting van 30% op het lesgeld, met een maximum van € 100 per aanvraag. De korting wordt door Hart bepaald aan de hand van de factuur die de lesgeld plichtige van de docent heeft ontvangen, minus eventueel inschrijfgeld of administratiekosten. Bij het aanvragen van de CashBack moet deze factuur dan ook als bijlage worden toegevoegd.

7.
Aanvragen gaan via de website van Hart. De aanvraag periode loopt jaarlijks van 15 september tot en met 1 november. Hart verifieert tussen 1 november en 1 december de juistheid van de gegevens van de aanvrager bij de betreffende docent(en) en na bevestiging keert Hart het CashBack bedrag tussen 1 december en 15 december uit op het aangegeven rekeningnummer van de lesgeld plichtige.

8.
Een leerling die tussentijds stopt met lessen waarvoor op grond van de CashBack regeling een korting is uitgekeerd, is niet verplicht deze korting terug te betalen aan Hart.

9.
Op = op; er is voor de regeling in totaal een bedrag van € 32.000 per cursusjaar beschikbaar. Hart registreert dag en tijdstip van binnenkomst van de aanvraag. Indien er meer geldige aanvragen worden gedaan dan het beschikbare bedrag toelaat, geldt de volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

10.
De administratie en uitvoering van deze regeling ligt bij Hart. Hart bewaart de gegevens van de aanvrager gedurende een periode van 1 jaar of, in geval van een leerling die in een ensemble speelt, tot 1 jaar nadat deze leerling 18 jaar oud geworden is.

PDF


De informatie op deze pagina is tevens beschikbaar als PDF.

> CashBack regeling