Ga direct naar inhoud

Cursus literatuur

In een boekje verzamelde Jaap Tielbeke, redacteur bij De Groene Amsterdammer, 18 artikelen over literaire romans 'om het heden te begrijpen'. Ik wil vier moderne maar inmiddels klassieke romans lezen en bespreken en de vraag stellen of zij ons nog altijd iets te zeggen hebben. De cursist leest het boek tevoren. Tijdens de cursusavond wordt het boek ingeleid en bespreken we het gezamenlijk.
Wij lezen in ieder geval Franz Kafka, Het proces en Albert Camus, De pest. Wij lezen vertalingen. Twee andere boeken selecteren wij in onderling overleg.

Praktisch

De cursist leest het boek aan de hand van een door de docent vooraf toegestuurde reader. Tijdens de bijeenkomst wordt het boek ingeleid en wordt het boek aan de hand van stellingen becommentarieerd.
De cursus bestaat uit vier avonden.

Lesdata:

  • 25 september
  • 13 november
  • 15 januari
  • 18 maart

Het cursusgeld bedraagt € 65,- inclusief vier readers