Ga direct naar inhoud
Artikel afbeelding

Tijdens deze cursus worden vier moderne - maar inmiddels klassieke - romans (thuis) gelezen en besproken. Hierbij wordt de vraag gesteld of zij ons nog altijd iets te zeggen hebben.

De cursist leest het boek van tevoren. Tijdens de cursusavond wordt het boek ingeleid en bespreken we het gezamenlijk.

Wij lezen in ieder geval (vertalingen van):

  • Franz Kafka - Het proces
  • Albert Camus - De pest

De twee andere boeken selecteren we in onderling overleg.

De cursist leest het boek aan de hand van een door de docent vooraf toegestuurde reader. Tijdens de bijeenkomst wordt het boek ingeleid en aan de hand van stellingen becommentarieerd.

Jaap Tielbeke
Jaap Tielbeke, redacteur bij De Groene Amsterdammer verzamelde 18 artikelen over literaire romans 'om het heden te begrijpen' in een boekje.

Praktisch

Nieuwe data
Er staat op dit moment geen cursusreeks gepland. Houd onze website en social media in de gaten voor nieuwe data.