Ga direct naar inhoud
Artikel afbeelding

Filosofiecursus

De Griekse mythologie heeft door de eeuwen heen mensen geboeid. Homerus gebruikte mythologische goden en helden in zijn Ilias en Odyssee. Hesiodus probeerde de mythen te ordenen en te duiden. De grote tragedieschrijvers benaderden deze verhalen als basis voor hun mensbeeld. Ovidius gaf er in zijn Metamorfosen een eigen draai aan en Freud gebruikte Oedipus en Narcissus als symbolische figuren om de mens beter te begrijpen. Over hun inspiratie voor de kunst valt eindeloos veel te zeggen en te tonen. Maar waarom fascineert het ons zo?
In een collegeserie van zes bijeenkomsten gaan we na hoe mythologie en filosofie in elkaar overvloeien.

Praktisch

Deze cursus van zes bijeenkomsten heeft een hoorcollege structuur (met mooi beeldmateriaal want de mythen hebben veel kunstenaars geïnspireerd).
Je ontvangt een samenvatting van het besprokene en er is geen huiswerk. Je hoeft er niets voor aan te schaffen.

Lesdata:
19 september
3 en 31 oktober
14 en 28 november
19 december