Ga direct naar inhoud
Artikel afbeelding

Elementary Dutch A1

Course description: In this Elementary Dutch A1 course all language skills are covered: Speaking, Listening, Reading and Writing. The lessons are focused on improving speaking fluency. In addition to learning Dutch, participants will also become familiar with cultural norms and everyday social expressions. 

Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)
All Hart language courses are given in accordance with the Common European Framework of Reference for Languages.

Level: This course is designed for participants who have little or no knowledge of Dutch. The course is NOT suitable for participants who are not literate or do not speak English.

Frequency, day and time: The duration of the course is 13 weeks (25 lessons). Classes are held 2 times a week on Monday and Wednesday. Time: 19:00 – 21:30.

Manual
Nederlands in gang
ISBN: 9789046905609
€ 42.95 (Prices of books are subject to change)

The manual can also be used for the follow-up course Pre-intermediate Dutch A2. The manual can be purchased at www.bol.com www.intertaal.nl or www.devriesboeken.nl in Haarlem.
Please purchase the course materials only after receiving confirmation from Hart that the course is definitive.

Intake
An intake is required for this course. You will receive an invitation for an intake after you have registered for the course.
Intake Date
Start Course: 13-9-2021 >> Intake Date: 30-08-2021

Location: The language courses take place at the main building of Hart, located at Kleine Houtweg 18 and at the Stedelijk Gymnasium (Prinsenhof 3). Please look closely at your final confirmation to check the exact location of your course. You will receive this confirmation once it is definitive that the course will go through.

Nederlands Beginners A1

Inhoud: In deze cursus oefen je alle vaardigheden: Spreken, Luisteren, Lezen, Schrijven, waarbij de nadruk op de spreekvaardigheid ligt. Je raakt vertrouwd met de belangrijkste Nederlandse omgangsvormen en alledaagse sociale uitdrukkingen. Aan het eind van de cursus nader je het Nederlands op A1 niveau van het Europees Referentiekader voor talen. 

Europees Referentiekader Talen (ERK)
Alle cursussen van Hart worden gegeven conform het Europees Referentiekader Talen.

Voor wie: Deze cursus is geschikt voor deelnemers die geen of bijna geen kennis van het Nederlands hebben en snel de basis van het Nederlands willen leren. De cursus is NIET geschikt voor deelnemers die nog niet zijn gealfabetiseerd of geen Engels spreken.

Lesfrequentie, dag en tijd: De cursus duurt 13 weken en bestaat uit 25 lessen. Je hebt 2 x per week les op maandagavond en woensdagavond. De lestijd is van 19:00 – 21:30.

Lesmethode
Nederlands in gang
ISBN: 9789046905609
€ 42,95 (onder voorbehoud)

Het lesboek kun je ook gebruiken voor de vervolgcursus Nederlands Beginners A2. Je dient zelf het lesboek aan te schaffen. Je kunt het boek bestellen bij www.bol.comwww.intertaal.nl of www.devriesboeken.nl in Haarlem. NB: Schaf de lesmaterialen pas aan na ontvangst van de bevestiging van Hart dat de cursus definitief doorgaat.

Intake
Voor deze cursus is een intake vereist. Je ontvangt een uitnodiging voor een intake nadat je je hebt ingeschreven voor de cursus.

Intake Datum
Start Cursus: 13-09-2021 >> Intake datum: 30-08-2021

Locatie: De talencursussen van Hart vinden plaats op de hoofdlocatie Kleine Houtweg 18 en locatie Stedelijk Gymnasium (Prinsenhof 3). Kijk goed op jouw definitieve oproep wat de cursuslocatie van jouw cursus is. Deze oproep ontvang je als de cursus definitief van start gaat.

Praktisch

Als het vanwege uitzonderlijke omstandigheden niet mogelijk is om de lessen te laten plaatsvinden op onze leslocaties dan zullen de lessen online gegeven of voortgezet worden.

If, due to exceptional circumstances, it is not possible to have the lessons take place at our lesson locations, the lessons will be given or continued online.