Ga direct naar inhoud
Artikel afbeelding

Pre-Intermediate Dutch A2

Course description: In this pre-intermediate Dutch A2 course all language skills are covered: Speaking, Listening, Reading and Writing. The lessons are focused on improving speaking fluency.
In addition to learning Dutch, participants will also become familiar with cultural norms and everyday social expressions.

Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)
All Hart language courses are given in accordance with the Common European Framework of Reference for Languages.

Level: This course is suited for participants who have participated in an elementary Dutch A1 course.

Frequency, day and time: The duration of the course is 13 weeks. Classes are held 2 times a week on Monday and Wednesday. Time: 19:00 – 21:30

Manual
Nederlands in gang
ISBN: 9789046905401
€ 42.95 (Prices of books are subject to change)

The manual can be purchased at www.bol.com en www.intertaal.nl of www.devriesboeken.nl in Haarlem. Please purchase the course materials only after receiving confirmation from Hart that the course is definitive.

Intake
An intake is required for this course. You will receive an invitation for an intake after you have registered for the course. If you recently have finished an Dutch A1 level course at Hart an intake is not required.
Intake Date
n.t.b.

Location: The language courses take place at the main building of Hart, located at Kleine Houtweg 18 and at the Stedelijk Gymnasium (Prinsenhof 3). Please look closely at your final confirmation to check the exact location of your course. You will receive this confirmation once it is definitive that the course will go through.

Nederlands Beginners A2

Inhoud: In deze cursus breid je jouw kennis van het Nederlands uit naar een A2 niveau.
Je oefent alle vaardigheden: Spreken, Luisteren, Lezen, Schrijven, waarbij de nadruk op de spreekvaardigheid ligt. In de lessen wordt ook aandacht besteed aan interculturele aspecten en raak je snel vertrouwd met de belangrijkste Nederlandse omgangsvormen en alledaagse sociale uitdrukkingen. Aan het eind van de cursus nader je het Nederlands op A2 niveau van het Europees Referentiekader voor talen. 

Europees Referentiekader Talen (ERK)
Alle cursussen van Hart worden gegeven conform het Europees Referentiekader Talen.

Voor wie: Deze cursus is geschikt voor deelnemers die een cursus Nederlands A1 hebben afgerond.

Lesfrequentie, dag en tijd: De cursus duurt 13 weken en bestaat uit 25 lessen. Je hebt 2 x per week les op maandagavond, en woensdagavond. De lestijd is van 19:00 – 21:30.

Lesmethode
Nederlands in gang
ISBN: 9789046905401
€ 42,95 (onder voorbehoud)

Je dient zelf het lesboek aan te schaffen. Je kunt het lesboek bestellen bij www.bol.com en www.intertaal.nl of www.devriesboeken.nl in Haarlem. NB: Schaf de lesmaterialen pas aan na ontvangst van de bevestiging van Hart dat de cursus definitief doorgaat.

Intake
Voor deze cursus is een intake vereist. Je ontvangt een uitnodiging voor een intake nadat je je hebt ingeschreven voor de cursus. Heb je onlangs een cursus Nederlands A1 afgerond bij Hart dan hoef je geen intake te doen.
Intake Datum
n.t.b.

Locatie: De talencursussen van Hart vinden plaats op de hoofdlocatie Kleine Houtweg 18 en locatie Stedelijk Gymnasium (Prinsenhof 3). Kijk goed op jouw definitieve oproep wat de cursuslocatie van jouw cursus is. Deze oproep ontvang je als de cursus definitief van start gaat.

Praktisch

Als het vanwege uitzonderlijke omstandigheden niet mogelijk is om de lessen te laten plaatsvinden op onze leslocaties dan zullen de lessen online gegeven of voortgezet worden.

If, due to exceptional circumstances, it is not possible to have the lessons take place at our lesson locations, the lessons will be given or continued online.