Ga direct naar inhoud
Artikel afbeelding

Engels Gevorderden B1 Deel 1

Inhoud: In deze cursus bouw je verder aan uw kennis van het Engels op een B1 niveau. De nadruk ligt op spreken en luisteren om je vertrouwen te vergroten in het dagelijks gebruik van Engels buiten het klaslokaal. Moderne materialen inclusief audio en video, nuttige oefeningen en innovatieve activiteiten in de klas zorgen voor een levendige en interactieve leerervaring. Van jou wordt verwacht dat je thuis gemiddeld 3 uur per week oefent. Alle lessen worden in het Engels gegeven door een moedertaalspreker. De cursus bereidt je voor op de vervolgcursus Engels Gevorderden B1 Deel 2.

Europees Referentiekader Talen (ERK)
Alle cursussen van Hart worden gegeven conform het Europees Referentiekader Talen.

Voor wie: De cursus is geschikt voor iedereen die het Engels op een A2 niveau beheerst.

Lesfrequentie, dag en tijd: De cursus duurt 15 weken. Je hebt 1 x per week les.

De lestijd is van 19:00 – 21:00 uur

Lesmethode

face2face Pre-intermediate
Student's Book with Online Workbook
2nd Edition
AUTHORS
Chris Redston, Gillie Cunningham

ISBN 9781108773799

Je dient zelf het lesboek aan te schaffen. Je kunt het lesboek bestellen bij www.intertaal.nlwww.bol.com of www.devriesboeken.nl in Haarlem. NB: Schaf de lesmaterialen pas aan na ontvangst van de bevestiging van Hart dat de cursus definitief doorgaat.

Intake
Voor deze cursus is een intake vereist. Je ontvangt een uitnodiging voor een intake nadat je je hebt ingeschreven voor de cursus. Heb je onlangs een Engels A2 Deel 2 cursus afgerond bij Hart dan hoef je geen intake te doen.

Intake datum
Start cursus: 15-9-2021 >> Intakedatum: 01-09-2021

Locatie:
De talencursussen van Hart vinden plaats op de hoofdlocatie Kleine Houtweg 18 en locatie Stedelijk Gymnasium, Prinsenhof 3. Kijk goed op je definitieve oproep wat de cursuslocatie is. Deze oproep ontvang je als de cursus definitief van start gaat.English Intermediate B1 Part 1

Course description: In this course you will further develop your knowledge of English at a B1 level. The emphasis is on speaking and listening to increase your confidence in the daily use of English outside the classroom. Modern materials including audio and video, useful exercises and innovative classroom activities ensure a lively and interactive learning experience. You are expected to practice an average of 3 hours a week at home. All lessons are given in English by a native speaker.
The course prepares you for the follow-up course Intermediate English B1 Part 2. 

Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)
All Hart language courses are given in accordance with the Common European Framework of Reference for Languages.

Level: The course is suitable for anyone who has mastered English at an A2 level.

Frequency, day and time: The duration of the course is 15 weeks. Lessons are once a week. Time: 19:00 – 21:00

Manual

face2face Pre-intermediate
Student's Book with Online Workbook
2nd Edition
AUTHORS
Chris Redston, Gillie Cunningham

ISBN 9781108773799

The manual can be purchased at www.bol.com , www.intertaal.nl of www.devriesboeken.nl . Please purchase the course materials only after receiving confirmation from Hart that the course is definitive.

Intake
An intake is required for this course. You will receive an invitation for an intake after you have registered for the course. If you recently have finished an English A2 Part 2 level course at Hart an intake is not required.

Intake dates
Start course: 15-9-2021 >> Intake: 01-09-2021

Location:
The language courses take place at the main building of Hart, located at Kleine Houtweg 18 and at the Stedelijk Gymnasium (Prinsenhof 3). Please look closely at your final confirmation to check the exact location of your course. You will receive this confirmation once it is definitive that the course will go through.

Praktisch

Als het vanwege uitzonderlijke omstandigheden niet mogelijk is om de lessen te laten plaatsvinden op onze leslocaties dan zullen de lessen online gegeven of voortgezet worden.

If, due to exceptional circumstances, it is not possible to have the lessons take place at our lesson locations, the lessons will be given or continued online.