Ga direct naar inhoud
Artikel afbeelding

Engels Gevorderden B1 Deel 2

Inhoud: In deze cursus bestendig je de vaardigheden die je tijdens de B1 Deel 1 cursus hebt geleerd. Je breidt je woordenschat verder uit en leert meer complexe grammaticale regels correct toepassen. Aan het eind van dit tweede deel van de cursus beheers je bij benadering het Engels op B1 niveau van het Europees Referentiekader voor talen. 

Europees Referentiekader Talen (ERK)
Alle cursussen van Hart worden gegeven conform het Europees Referentiekader Talen.

Voor wie: Deze cursus is bedoeld voor volwassen studenten die al minimaal 30 uur B1 of soortgelijk hebben afgerond, of een voldoende niveau van bekwaamheid kunnen aantonen tijdens de intake.

Lesfrequentie, dag en tijd: De cursus duurt 15 weken. Je hebt 1 x per week les.

De lestijd is van 19:00 – 21:00.

Lesmethode

face2face Pre-intermediate
Student's Book with Online Workbook
2nd Edition
AUTHORS
Chris Redston, Gillie Cunningham

ISBN 9781108773799

Je dient zelf het lesboek aan te schaffen. Je kunt het lesboek bestellen bij www.intertaal.nl www.bol.com of www.devriesboeken.nl in Haarlem. NB: Schaf de lesmaterialen pas aan na ontvangst van de bevestiging van Hart dat de cursus definitief doorgaat.

Intake
Voor deze cursus is een intake vereist. Je ontvangt een uitnodiging voor een intake nadat je je hebt ingeschreven voor de cursus. Heb je onlangs een Engels B1 Deel 1 cursus afgerond bij Hart dan hoef je geen intake te doen.

Intake datum
Start cursus: 
Start cursus: 

Locatie: De talencursussen van Hart vinden plaats op de hoofdlocatie Kleine Houtweg 18 en locatie Stedelijk Gymnasium, Prinsenhof 3. Kijk goed op je definitieve oproep wat de cursuslocatie is. Deze oproep ontvang je als de cursus definitief van start gaat.

English Intermediate B1 Part 2

Course description: In this course you will perpetuate the skills you learned during the B1 Part 1 course. You will expand your vocabulary and learn to apply more complex grammatical rules correctly. You are expected to practice an average of 3 hours a week at home. All lessons are given in English by a native speaker.
At the end of this second part of the course you will have mastered English at the B1 level of the European Framework of Reference for Languages.

Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)
All Hart language courses are given in accordance with the Common European Framework of Reference for Languages.

Level: This course is intended for adult learners who have already completed a minimum of 30 hours B1 or similar, or can show a sufficient level of proficiency during intake.

Frequency, day and time: The duration of the course is 15 weeks. Lessons are once a week.  Time: 19:00 – 21:00

Manual

face2face Pre-intermediate
Student's Book with Online Workbook
2nd Edition
AUTHORS
Chris Redston, Gillie Cunningham

ISBN 9781108773799

The manual can be purchased at www.bol.com, www.intertaal.nl of www.devriesboeken.nl in Haarlem. Please purchase the course materials only after receiving confirmation from Hart that the course is definitive.

Intake
An intake is required for this course. You will receive an invitation for an intake after you have registered for the course. If you recently have finished an English B1 Part 1 course at Hart an intake is not required.

Intake dates
Start course: 
Start course: 

Location: The language courses take place at the main building of Hart, located at Kleine Houtweg 18 and at the Stedelijk Gymnasium (Prinsenhof 3). Please look closely at your final confirmation to check the exact location of your course. You will receive this confirmation once it is definitive that the course will go through.

Praktisch

Als het vanwege uitzonderlijke omstandigheden niet mogelijk is om de lessen te laten plaatsvinden op onze leslocaties dan zullen de lessen online gegeven of voortgezet worden.

If, due to exceptional circumstances, it is not possible to have the lessons take place at our lesson locations, the lessons will be given or continued online.