Ga direct naar inhoud
Artikel afbeelding

Engels Gevorderden B2 Deel 2

Inhoud: In deze cursus Engels breidt je jouw kennis en vaardigheden vanaf een B1+ niveau verder uit naar een B2 niveau. Je leert ook meer complexe grammatica correct toepassen, verbetert je uitspraak en vergroot je woordenschat door middel van veel spreekoefeningen. De cursus is ideaal voor cursisten die Engels willen gebruiken op het werk of in het onderwijs, of die van plan zijn te gaan wonen of werken in een Engels-sprekende omgeving. Dit niveau is ook ideaal voor wie wil doorstromen naar C1 Advanced of voor wie wil studeren voor IELTS-examens of het Cambridge First Certificate in het Engels (FCE).
Aan het eind van dit tweede deel van de cursus beheers je bij benadering het Engels op B2 niveau van het Europees Referentiekader voor talen. 

Europees Referentiekader Talen (ERK)
Alle cursussen van Hart worden gegeven conform het Europees Referentiekader Talen.

Voor wie: De cursus is geschikt voor iedereen die de cursus Engels Gevorderden B2 Deel 1 heeft gevolgd of het Engels op een B1+ niveau beheerst.

Lesfrequentie, dag en tijd: De cursus duurt 15 weken. Je hebt 1 x per week les.

De lestijd is van 19:00 – 21:00.

Lesmethode
Cambridge English Empower Upper Intermediate Student's Book with Online Assessment and Practice, and Online Workbook
ISBN 9781107468757
Prijs: € 57,15 (prijzen onder voorbehoud)

Je dient zelf het lesboek aan te schaffen. Je kunt het lesboek bestellen bij www.intertaal.nlwww.bol.com of www.devriesboeken.nl in Haarlem. NB: Schaf de lesmaterialen pas aan na ontvangst van de bevestiging van Hart dat de cursus definitief doorgaat.

Intake
Voor deze cursus is een intake vereist. Je ontvangt een uitnodiging voor een intake nadat je je hebt ingeschreven voor de cursus. Heb je onlangs een Engels B2 Deel 1 cursus afgerond bij Hart dan hoef je geen intake te doen.

Intake datum
Start cursus: 14-9-2021 >> Intakedatum: 01-09-2021

Locatie

De talencursussen van Hart vinden plaats op de hoofdlocatie Kleine Houtweg 18 en locatie Stedelijk Gymnasium, Prinsenhof 3. Kijk goed op uw definitieve oproep wat de cursuslocatie is. Deze oproep ontvangt u als de cursus definitief van start gaat.

English Upper Intermediate B2 Part 2

Course description: In this course you extend your knowledge and skills from a B1 + level to a B2 level. You will also learn to apply more complex grammar correctly, improve your pronunciation and increase your vocabulary through many speaking exercises. The course is ideal for learners wanting to use English at work or in Education, or who wish to spend time living or working in an English-speaking environment. This level is also ideal for those who want to go on to C1 Advanced or those studying for IELTS exams or the Cambridge First Certificate in English (FCE).
At the end of this second part of the course you will have mastered English at the B2 level of the European Framework of Reference for Languages.

Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)
All Hart language courses are given in accordance with the Common European Framework of Reference for Languages.

Level: This course is intended for adult learners who have already completed a minimum of 30 hours B2 or similar, or can show a sufficient level of proficiency during intake.

Frequency, day and time: The duration of the course is 15 weeks. Lessons are once a week. Time: 19:00 – 21:00

Manual
Cambridge English Empower Upper Intermediate Student's Book with Online Assessment and Practice, and Online Workbook
ISBN 9781107468757
Price: € 57,15 (Prices of books are subject to change)

The manual can be purchased at www.bol.comwww.intertaal.nl of www.devriesboeken.nl . Please purchase the course materials only after receiving confirmation from Hart that the course is definitive.

Intake
An intake is required for this course. You will receive an invitation for an intake after you have registered for the course. If you recently have finished an English B2 Part 1 course at Hart an intake is not required.

Intake dates
Start course: 14-9-2021 >> Intake: 01-09-2021

Location

The language courses take place at the main building of Hart, located at Kleine Houtweg 18 and at the Stedelijk Gymnasium (Prinsenhof 3). Please look closely at your final confirmation to check the exact location of your course. You will receive this confirmation once it is definitive that the course will go through.

Praktisch

Als het vanwege uitzonderlijke omstandigheden niet mogelijk is om de lessen te laten plaatsvinden op onze leslocaties dan zullen de lessen online gegeven of voortgezet worden.

If, due to exceptional circumstances, it is not possible to have the lessons take place at our lesson locations, the lessons will be given or continued online.