Ga direct naar inhoud
Artikel afbeelding

Engels Gevorderden C1 Deel 2

Inhoud: In deze cursus breid je jouw kennis en vaardigheden in het Engels vanaf een B2 niveau verder uit naar een C1 niveau. Je perfectioneert je uitspraak, vergroot je woordenschat en leert actief deel te nemen aan gesprekken op hoog niveau zowel privé als in een zakelijke context. Je kunt een breed scala aan veeleisende, langere teksten begrijpen en de impliciete betekenis herkennen. Je kunt over complexe onderwerpen schrijven in brieven, essays of rapporten met de juiste stijl.
Aan het eind van dit tweede deel van de cursus beheers je bij benadering het Engels op C1 niveau van het Europees Referentiekader voor talen. 

Europees Referentiekader Talen (ERK)
Alle cursussen van Hart worden gegeven conform het Europees Referentiekader Talen.

Voor wie: De cursus is geschikt voor iedereen die de cursus Engels Gevorderden C1 Deel 1 heeft gevolgd of het Engels op een B2+ niveau beheerst.

Lesfrequentie, dag en tijd: De cursus duurt 15 weken. Je hebt 1 x per week les. 

De lestijd is van 19:00 – 21:00.

Lesmethode:
Cambridge English Empower Advanced Student's Book with Online Assessment and Practice, and Online Workbook
ISBN: 9781107469099
English Type: British English
CEF Level: A1 - C1
Publication date: April 2016

Je dient zelf het lesboek aan te schaffen. Je kunt het lesboek bestellen bij , www.bol.com.
 NB: Schaf de lesmaterialen pas aan na ontvangst van de bevestiging van Hart dat de cursus definitief doorgaat.

Intake
Voor deze cursus is een intake vereist. Je ontvangt een uitnodiging voor een intake nadat je je hebt ingeschreven voor de cursus. Heb je onlangs een Engels C1 Deel 1 cursus afgerond bij Hart dan hoef je geen intake te doen.

Intake datum:
Start cursus: 13-09-2021 >> Intakedatum: 01-09-2021

Locatie: Kijk goed op je definitieve oproep wat de cursuslocatie is. Deze oproep ontvang je als de cursus definitief van start gaat.

English Advanced C1 Part 2

Course description: In this course you will extend your knowledge and skills in English to a C1 level. You will perfect your pronunciation, increase your vocabulary and learn to actively participate in high-level conversations, both private and in a business context. You will understand a wide range of demanding, longer texts, and recognise implicit meaning. You will be able to write about complex subjects in letters, essays, or reports using the appropriate style.
At the end of this second part of the course you will have mastered English at the C1 level of the European Framework of Reference for Languages. 

Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)
All Hart language courses are given in accordance with the Common European Framework of Reference for Languages.

Level: This course is intended for adult learners who have already completed a minimum of 30 hours C1 or similar, or can show a sufficient level of proficiency during intake. The course is ideal for those learners who need to use English professionally or academically.

Frequency, day and time: The duration of the course is 15 weeks. Lessons are once a week. Time: 19:00 – 21:00

Manual:
Cambridge English Empower Advanced Student's Book with Online Assessment and Practice, and Online Workbook
ISBN: 9781107469099
English Type: British English
CEF Level: A1 - C1
Publication date: April 2016

The manual can be purchased at www.bol.com.
Please purchase the course materials only after receiving confirmation from Hart that the course is definitive.

Intake
An intake is required for this course. You will receive an invitation for an intake after you have registered for the course. If you recently have finished an English B2 Part 2 course at Hart an intake is not required.

Intake Date
Start Course: 13-09-2021 >> Intake Date: 01-09-2021

Location: The language courses take place at the main building of Hart, located at Kleine Houtweg 18 and at the Stedelijk Gymnasium (Prinsenhof 3). Please look closely at your final confirmation to check the exact location of your course. You will receive this confirmation once it is definitive that the course will go through.

Praktisch

Als het vanwege uitzonderlijke omstandigheden niet mogelijk is om de lessen te laten plaatsvinden op onze leslocaties dan zullen de lessen online gegeven of voortgezet worden.

If, due to exceptional circumstances, it is not possible to have the lessons take place at our lesson locations, the lessons will be given or continued online.