Ga direct naar inhoud
Artikel afbeelding

Engels Beginners A2 Deel 1

Inhoud: In deze cursus ligt de nadruk op spreken en luisteren om je vertrouwen te vergroten in het dagelijks gebruik van Engels buiten het klaslokaal. Moderne materialen inclusief audio en video, nuttige oefeningen en innovatieve activiteiten in de klas zorgen voor een levendige en interactieve leerervaring. Van jou wordt verwacht dat je thuis gemiddeld 3 uur per week oefent. De cursus Engels Beginners A2 Deel 1 bereidt je voor op de vervolgcursus Engels Beginners A2 Deel 2.

Europees Referentiekader Talen (ERK)
Alle cursussen van Hart worden gegeven conform het Europees Referentiekader Talen.

Voor wie: Deze cursus is bedoeld voor volwassen studenten die snel en effectief een basisniveau van Algemeen Engels willen leren. Het is zeer geschikt voor wie weinig eerdere ervaring heeft gehad met het leren van Engels of wie door zelfstudie het Engels beheerst op een A1 niveau.

Lesfrequentie, dag en tijd: De cursus duurt 15 weken. Je hebt 1 x per week les. 

De lestijd is van 19:00 – 21:00.

Lesmethode:
face2face Elementary
Student's Book with Online Workbook
2nd Edition
AUTHORS
Chris Redston, Gillie Cunningham
ISBN 9781108773737

Je dient zelf het lesboek aan te schaffen. Je kunt het lesboek bestellen bij www.bol.comwww.intertaal.nl of www.devriesboeken.nl . NB: Schaf de lesmaterialen pas aan na ontvangst van de bevestiging van Hart dat de cursus definitief doorgaat.

Intake
Voor deze cursus is een intake vereist. Je ontvangt een uitnodiging voor een intake nadat je je hebt ingeschreven voor de cursus. Heb je onlangs een Engels A1 cursus afgerond bij Hart dan hoef je geen intake te doen.

Intake datum:
Start cursus: 15-09-2021 >> Intake: 01-09-2021

Locatie: De talencursussen van Hart vinden plaats op de hoofdlocatie Kleine Houtweg 18 en locatie Stedelijk Gymnasium, Prinsenhof 3. Kijk goed op je definitieve oproep wat de cursuslocatie is. Deze oproep ontvang je als de cursus definitief van start gaat.

Elementary English A2 Part 1

Course description: In this course the focus will be on speaking and listening in order to build your confidence in using English outside of the classroom in everyday situations.
Modern materials including audio and video, useful exercises and innovative classroom activities ensure a lively and interactive learning experience. You are expected to practice an average of 3 hours a week at home. All lessons are given in English by a native speaker.
The course English Beginners A2 Part 1 prepares you for the follow-up course English Beginners A2 Part 2. 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)
All Hart language courses are given in accordance with the Common European Framework of Reference for Languages.

Level: This course is intended for adult learners who want to learn a basic level of General English quickly and effectively. It is very suitable for those who have had little previous experience in learning English or who, by self-study, have mastered English at an A1 level.

Frequency, day and time: The duration of the course is 15 weeks. Lessons are once a week. Time: 19:00 – 21:00

Manual:
face2face Elementary
Student's Book with Online Workbook
2nd Edition
AUTHORS
Chris Redston, Gillie Cunningham
ISBN 9781108773737

The manual can be purchased at www.bol.com www.intertaal.nl of www.devriesboeken.nl in Haarlem. Please purchase the course materials only after receiving confirmation from Hart that the course is definitive.

Intake
An intake is required for this course. You will receive an invitation for an intake after you have registered for the course. If you recently have finished an English A1 level course at Hart an intake is not required.

Intake Date
Start Course: 15-09-2021 >> Intake: 01-09-2021

Location: The language courses take place at the main building of Hart, located at Kleine Houtweg 18 and at the Stedelijk Gymnasium (Prinsenhof 3). Please look closely at your final confirmation to check the exact location of your course. You will receive this confirmation once it is definitive that the course will go through.

Praktisch

Als het vanwege uitzonderlijke omstandigheden niet mogelijk is om de lessen te laten plaatsvinden op onze leslocaties dan zullen de lessen online gegeven of voortgezet worden.

If, due to exceptional circumstances, it is not possible to have the lessons take place at our lesson locations, the lessons will be given or continued online.