Ga direct naar inhoud

Cambridge English First Exam (FCE)

Inhoud: Het Cambridge First Certificate English (FCE) is een kwalificatie waarmee je aantoont dat je Engels goed genoeg is om te werken in een Engels-sprekende omgeving of om een pre-universitaire opleiding in het Engels te volgen. De cursus is leuk en snel, biedt voorbeelden van authentiek en up-to-date Engels en richt zich op deelgebieden van het examen dat studenten het meest uitdagend vinden. Aan het einde van de cursus hebben je de mogelijkheid om een praktijkexamen af te leggen. Om je een gevoel te geven voor het examen en om te beoordelen of je gereed bent om het officiële examen af te leggen.
Huiswerkopdrachten verhogen het rendement en zijn een belangrijk onderdeel van de training. Het maken van huiswerk is een voorwaarde om vorderingen te maken. Je kan een huiswerkbelasting van gemiddeld 2 tot 3 uur per week verwachten.
Het FCE certificaat staat gelijk aan het niveau B2 (onafhankelijk gebruiker) van het Europees Referentiekader voor talen (ERK). (Klik hier voor meer informatie over de niveaus van het Europees Referentiekader voor talen).

Voor wie: Deze cursus is bedoeld voor deelnemers die het Engels op een B2 niveau beheersen en zich gedegen willen voorbereiden voor het Cambridge First Certificate English examen. Cursisten die tijdens de intake kunnen aantonen het Engels voldoende te beheersen, zijn ook welkom.

Let op: Met de cursus bereid je je voor op het Cambridge examen. Hart neemt geen Cambridge examens af.

Lesfrequentie, dag en tijd: De cursus duurt 15 weken. Je hebt 1 x per week les op dinsdagavond. De lestijd is van 19:00 – 21:00.

Lesmaterialen
Objective First Student’s Book with CD-ROM
ISBN: 9781107628304
Prijs: € 45,00 (prijzen onder voorbehoud)

Objective First Workbook with Answers with Audio CD
ISBN: 9781107628458
Prijs: € 25,50 (prijzen onder voorbehoud)

Je dient zelf de lesboeken aan te schaffen. Je kunt de boeken bestellen bij www.intertaal.nl www.bol.com of www.devriesboeken.nl in Haarlem. NB: Schaf de lesmaterialen pas aan na ontvangst van de bevestiging van Hart dat de cursus definitief doorgaat.

Intake
Voor deze cursus is een intake vereist. Je ontvangt een uitnodiging voor een intake nadat je je hebt ingeschreven voor de cursus.

Intake datum
Start cursus: 17-9-2019 >> Intakedatum: 2-9-2019

Locatie
De talencursussen van Hart vinden plaats op de hoofdlocatie Kleine Houtweg 18 en locatie Stedelijk Gymnasium, Prinsenhof 3. Kijk goed op je definitieve oproep wat de cursuslocatie is. Deze oproep ontvang je als de cursus definitief van start gaat.

Cambridge First Certificate in English (FCE)

Course description: This course is designed for learners who want to pass an official exam in English, such as the Cambridge FCE exam. It is structured to help the learner to prepare for all parts of the exam and help them pass the exam when they are ready. Classes are based on practical tasks aimed at ensuring the learner gains the skills and knowledge they need for a successful exam. The course is fun and fast-paced, provides examples of authentic and up-to-date English, and focuses on areas of the exam that students find the most challenging. At the end of the course all students will have the opportunity to take a practice exam in order to give them a feel for the exam, and assess their readiness to take the official exam.
Homework assignments increase the return and are an important part of the training. Making homework is a prerequisite for making progress (on average 2 to 3 hours per week).
The FCE certificate is equivalent to the level B2 (independent user) of the European Framework of Reference for Languages (CEFR). (Click here for more information on the levels of the European Framework of Reference for Languages)

Level: The course is aimed at learners at B2 level, and applicants are expected to have completed at least 30 hours of study at B2 level, or 60 hours at B1 level. Students who can demonstrate a sufficient level of English during intake are also welcome.

Please note: In the course you prepare for the Cambridge exam. Hart does not hold Cambridge exams.

Frequency, day and time: The duration of the course is 15 weeks. Lessons are once a week on a Tuesday evening. Time: 19:00 – 21:00

Manual
Objective First Student’s Book with CD-ROM
ISBN: 9781107628304
Price: € 44,45 (Prices of books are subject to change)

Objective First Workbook with Answers with Audio CD
ISBN: 9781107628458
Price: € 25,50 (Prices of books are subject to change)

The manuals can be purchased at www.bol.comwww.intertaal.nl of www.devriesboeken.nl in Haarlem. Please purchase the course materials only after receiving confirmation from Hart that the course is definitive.

Intake
An intake is required for this course. You will receive an invitation for an intake after you have registered for the course.

Intake Date
Start Course: 17-9-2019 >> Intake Date: 2-9-2019

Location: The language courses take place at the main building of Hart, located at Kleine Houtweg 18 and at the Stedelijk Gymnasium (Prinsenhof 3). Please look closely at your final confirmation to check the exact location of your course. You will receive this confirmation once it is definitive that the course will go through.