Ga direct naar inhoud

Cambridge English Advanced Exam (CAE)

Inhoud: Het Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) is een kwalificatie waarmee je aantoont dat je Engels goed genoeg genoeg is om te werken in een Engels-sprekende omgeving op academisch niveau en een universitaire opleiding in het Engels te volgen. Aan het einde van de cursus hebben je de mogelijkheid om een praktijkexamen af te leggen. Om je een gevoel te geven voor het examen en om te beoordelen of je gereed bent om het officiële examen af te leggen.
Huiswerkopdrachten verhogen het rendement en zijn een belangrijk onderdeel van de training. Het maken van huiswerk is een voorwaarde om vorderingen te maken. Je kan een huiswerkbelasting van gemiddeld 2 tot 3 uur per week verwachten.
Het CAE-certificaat staat gelijk aan het niveau C1 (vaardig gebruiker) van het Europees Referentiekader voor talen (ERK) en ligt net onder het niveau van een moedertaalspreker. (Klik hier voor meer informatie over de niveaus van het Europees Referentiekader voor talen).

Voor wie: Deze cursus is bedoeld voor deelnemers die het Engels op een C1 niveau beheersen en zich gedegen willen voorbereiden voor het Cambridge Certificate Advanced English examen.

Let op: Met de cursus bereid je je voor op het Cambridge examen. Hart neemt geen Cambridge examens af.

Lesmaterialen
Objective Advanced Student's Book without Answers with CD-ROM
ISBN: 9781107674387
Prijs: € 44,10 (prijzen onder voorbehoud)

Objective Advanced Workbook with Answers with Audio CD
ISBN: 9781107632028
Prijs: € 25,25 (prijzen onder voorbehoud)

Je dient zelf de lesboeken aan te schaffen. Je kunt de boeken bestellen bij www.intertaal.nl , www.bol.com of www.devriesboeken.nl in Haarlem. NB: Schaf de lesmaterialen pas aan na ontvangst van de bevestiging van Hart dat de cursus definitief doorgaat.

Intake
Voor deze cursus is een intake vereist. Je ontvangt een uitnodiging voor een intake nadat je je hebt ingeschreven voor de cursus.

Intake datum:
Start cursus: 4-2-2020 >> Intakedatum: 20-1-2020

Locatie
De talencursussen van Hart vinden plaats op de hoofdlocatie Kleine Houtweg 18 en locatie Stedelijk Gymnasium, Prinsenhof 3. Kijk goed op je definitieve oproep wat de cursuslocatie is. Deze oproep ontvang je als de cursus definitief van start gaat.


Cambridge English Advanced Exam (CAE)

Course description: The Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) is a qualification that shows that your English is good enough to work in an English-speaking environment at an academic level and to follow a university degree in English. It is structured to help the learner to prepare for all parts of the exam and help them pass the exam when they are ready. At the end of the course all students will have the opportunity to take a practice exam in order to give them a feel for the exam, and assess their readiness to take the official exam.
Homework assignments increase the return and are an important part of the training. Making homework is a prerequisite for making progress (on average 2 to 3 hours per week).
The CAE certificate is equivalent to the level C1 (proficient user) of the European Framework of Reference for Languages (CEFR) and is just below the level of a native speaker. (Click here for more information on the levels of the European Framework of Reference for Languages)

Level: This course is intended for participants who are fluent in English at C1 level and who want to prepare thoroughly for the Cambridge Certificate Advanced English exam. Students who can demonstrate a sufficient level of English during intake are also welcome.

Please note: In the course you prepare for the Cambridge exam. Hart does not hold Cambridge exams.

Frequency, day and time: The duration of the course is 15 weeks. Lessons are once a week on a Tuesday evening. Time: 19:00 – 21:00

Manual
Objective Advanced Student's Book without Answers with CD-ROM
ISBN: 9781107674387
Price: € 44,50 (Prices of books are subject to change)

Objective Advanced Workbook with Answers with Audio CD
ISBN: 9781107632028
Price: € 25,25 (Prices of books are subject to change)

The manuals can be purchased at www.bol.comwww.intertaal.nl of www.devriesboeken.nl in Haarlem. Please purchase the course materials only after receiving confirmation from Hart that the course is definitive.

Intake
An intake is required for this course. You will receive an invitation for an intake after you have registered for the course.

Intake Date
Start Course: 4-2-2020 >> Intake Date: 20-1-2020

Location
The language courses take place at the main building of Hart, located at Kleine Houtweg 18 and at the Stedelijk Gymnasium (Prinsenhof 3). Please look closely at your final confirmation to check the exact location of your course. You will receive this confirmation once it is definitive that the course will go through.