Ga direct naar inhoud

Engels Beginners A1

Inhoud: In deze cursus leer je de basis van het Engels waarbij het onderdeel Spreken centraal staat. Na afloop kan je eenvoudige, korte gesprekken voeren in het Engels en korte teksten lezen en begrijpen.
Aan het eind van de cursus beheers je bij benadering het Engels op A1 niveau van het Europees Referentiekader voor talen. (Klik hier voor meer informatie over de niveaus van het Europees Referentiekader voor talen).

Voor wie: De cursus is geschikt voor iedereen die zich de basiskennis van het Engels eigen wil maken en geen of bijna geen kennis heeft van het Engels.

Lesfrequentie, dag en tijd: De cursus duurt 15 weken. Je hebt 1 x per week les op woensdagavond.
De lestijd is van 19:00 – 21:00.

Lesmethode
Informatie over het lesboek volgt later

Je dient zelf het lesboek aan te schaffen. Je kunt het lesboek bestellen bij www.bol.comwww.intertaal.nl of www.devriesboeken.nl . NB: Schaf de lesmaterialen pas aan na ontvangst van de bevestiging van Hart dat de cursus definitief doorgaat.

Intake: Voor deze cursus is een intake vereist. Je ontvangt een uitnodiging voor een intake nadat je je hebt ingeschreven voor de cursus.

Intake data:
Start cursus: 16-9-2020 >> Intake: 31-08-2020
Start cursus: 3-2-2021 >> Intake: 18-01-2021

Locatie: De talencursussen van Hart vinden plaats op de hoofdlocatie Kleine Houtweg 18 en locatie Stedelijk Gymnasium, Prinsenhof 3. Kijk goed op je definitieve oproep wat de cursuslocatie is. Deze oproep ontvang je als de cursus definitief van start gaat.

English Elementary A1

Course description: In this course you will learn the basics of English. The focus will be on speaking and listening in order to build your confidence in using English outside of the classroom in everyday situations. Afterwards you can have simple, short conversations in English and read and understand short texts.
Modern materials including audio and video, useful exercises and innovative classroom activities ensure a lively and interactive learning experience. You are expected to practice an average of 3 hours a week at home. All lessons are given in English by a native speaker.
At the end of the course you will have mastered approximately English at the A1 level of the European Framework of Reference for Languages. (Click here for more information on the levels of the European Framework of Reference for Languages).

Level: The course is suitable for anyone who wants to learn the basic skills of English and has no or almost no knowledge of English.

Frequency, day and time: The duration of the course is 15 weeks. Lessons are once a week on a Wednesday evening. Time: 19:00 – 21:00

Manual
information about the textbook will follow later

The manual can be purchased at www.bol.comwww.intertaal.nl of www.devriesboeken.nl . Please purchase the course materials only after receiving confirmation from Hart that the course is definitive.

Intake
An intake is required for this course. You will receive an invitation for an intake after you have registered for the course.

Intake Dates
Start Course: 16-09-2020 >> Intake Date: 31-08-2020
Start Course: 3-2-2021 >> Intake Date: 18-01-2021

Location: The language courses take place at the main building of Hart, located at Kleine Houtweg 18 and at the Stedelijk Gymnasium (Prinsenhof 3). Please look closely at your final confirmation to check the exact location of your course. You will receive this confirmation once it is definitive that the course will go through.

Inschrijven

Engels Beginners A1
2020-100
Datum 16 sep 2020 t/m 13 jan 2021
Dag woensdag
Tijd 19:00 t/m 21:00uur
Locatie
  • Stedelijk Gymnasium, Prinsenhof 3, 2011 TR HAARLEM
Engels Beginners A1
2020-101
Datum 3 feb t/m 2 jun 2021
Dag woensdag
Tijd 19:00 t/m 21:00uur
Locatie
  • Stedelijk Gymnasium, Prinsenhof 3, 2011 TR HAARLEM