Ga direct naar inhoud

Engels Beginners A1

Inhoud: In deze cursus leer je de basis van het Engels waarbij het onderdeel Spreken centraal staat. Na afloop kun je eenvoudige, korte gesprekken voeren in het Engels en korte teksten lezen en begrijpen.
Aan het eind van de cursus beheers je bij benadering het Engels op A1 niveau van het Europees Referentiekader voor talen.

Voor wie: De cursus is geschikt voor iedereen die zich de basiskennis van het Engels eigen wil maken en geen of bijna geen kennis heeft van het Engels.

Lesfrequentie, dag en tijd: De cursus duurt 15 weken. Je hebt 1 x per week les op woensdagavond.
De lestijd is van 19:00 – 21:00.

Lesmethode
Face2Face Starter Student’s book with DVD-ROM
ISBN: 9781107654402
Prijs: € 43,00 (prijzen onder voorbehoud)

Je dient zelf het lesboek aan te schaffen. Je kunt het lesboek bestellen bij www.bol.com, www.intertaal.nl of www.devriesboeken.nl in Haarlem. NB: Schaf de lesmaterialen pas aan na ontvangst van de bevestiging van Hart dat de cursus definitief doorgaat.

Intake: Voor deze cursus is een intake vereist. Zie hieronder voor de data en tijden van de intakes.

Intake data:
Start cursus: 19-9-2018 >> Intakedatum: 5-9-2018
Start cursus: 6-2-2019 >> Intakedatum: 23-1-2019
Tijd: 19:00
Locatie: Kleine Houtweg 18, Haarlem

Locatie: De talencursussen van Hart vinden plaats op de hoofdlocatie Kleine Houtweg 18 en locatie Stedelijk Gymnasium, Prinsenhof 3. Kijk goed op je definitieve oproep wat de cursuslocatie is. Deze oproep ontvang je als de cursus definitief van start gaat.

English Elementary A1

Course description: In this course you will learn the basics of English. The focus will be on speaking and listening in order to build your confidence in using English outside of the classroom in everyday situations. Afterwards you can have simple, short conversations in English and read and understand short texts.
Modern materials including audio and video, useful exercises and innovative classroom activities ensure a lively and interactive learning experience. You are expected to practice an average of 3 hours a week at home. All lessons are given in English by a native speaker.
At the end of the course you will have mastered approximately English at the A1 level of the European Framework of Reference for Languages

Level: The course is suitable for anyone who wants to learn the basic skills of English and has no or almost no knowledge of English.

Frequency, day and time: The duration of the course is 15 weeks. Lessons are once a week on a Wednesday evening. Time: 19:00 – 21:00

Manual
Face2Face Starter Student’s book with DVD-ROM
ISBN: 9781107654402
Price: € 43,00 (Prices of books are subject to change)

The manual can be purchased at www.bol.com, www.intertaal.nl of www.devriesboeken.nl in Haarlem. Please purchase the course materials only after receiving confirmation from Hart that the course is definitive.

Intake: For this course an intake is required. See below for intake dates and times.

Intake Dates
Start Course: 19-9-2018 >> Intake Date: 5-9-2018
Start Course: 6-2-2019 >> Intake Date: 23-1-2019
Time: 19:00
Location: Kleine Houtweg 18, Haarlem

Location: The language courses take place at the main building of Hart, located at Kleine Houtweg 18 and at the Stedelijk Gymnasium (Prinsenhof 3). Please look closely at your final confirmation to check the exact location of your course. You will receive this confirmation once it is definitive that the course will go through.