Ga direct naar inhoud

Engels Beginners A2 Deel 2

Inhoud: In deze cursus ligt de nadruk op spreken en luisteren om je vertrouwen te vergroten in het dagelijks gebruik van Engels buiten het klaslokaal. Moderne materialen inclusief audio en video, nuttige oefeningen en innovatieve activiteiten in de klas zorgen voor een levendige en interactieve leerervaring. Van jou wordt verwacht dat je thuis gemiddeld 3 uur per week oefent. Alle lessen worden in het Engels gegeven door een moedertaalspreker. Aan het eind van dit tweede deel van de cursus beheers je bij benadering het Engels op A2 niveau van het Europees Referentiekader voor talen. (Klik hier voor meer informatie over de niveaus van het Europees Referentiekader voor talen).

Voor wie: Deze cursus is bedoeld voor volwassen studenten die snel en effectief een basisniveau van Algemeen Engels willen bereiken. Het is zeer geschikt voor iedereen die de cursus Engels Beginners A2 Deel 1 heeft gevolgd.

Lesfrequentie, dag en tijd: De cursus duurt 15 weken. Je hebt 1 x per week les op woensdagavond. De lestijd is van 19:00 – 21:00.

Lesmethode
Face2Face Elementary Student's Book with DVD-ROM
ISBN: 9781107422049
Prijs: € 42,80 (prijzen onder voorbehoud)

Je dient zelf het lesboek aan te schaffen. Je kunt het lesboek bestellen bij www.bol.com www.intertaal.nl of www.devriesboeken.nl in Haarlem. NB: Schaf de lesmaterialen pas aan na ontvangst van de bevestiging van Hart dat de cursus definitief doorgaat.

Intake
Voor deze cursus is een intake vereist. Je ontvangt een uitnodiging voor een intake nadat je je hebt ingeschreven voor de cursus. Heb je onlangs een Engels A2 Deel 1 cursus afgerond bij Hart dan hoef je geen intake te doen.

Intake datum
Start cursus: 5-2-2020 >> Intakedatum: 22-1-2020

Locatie: De talencursussen van Hart vinden plaats op de hoofdlocatie Kleine Houtweg 18 en locatie Stedelijk Gymnasium, Prinsenhof 3. Kijk goed op je definitieve oproep wat de cursuslocatie is. Deze oproep ontvang je als de cursus definitief van start gaat.

English Elementary A2 Part 2

Course description: In this course the focus will be on speaking and listening in order to build your confidence in using English outside of the classroom in everyday situations.
Modern materials including audio and video, useful exercises and innovative classroom activities ensure a lively and interactive learning experience. You are expected to practice an average of 3 hours a week at home. All lessons are given in English by a native speaker.
At the end of this second part of the course you will have mastered approximately English at the A2 level of the European Framework of Reference for Languages. (Click here for more information on the levels of the European Framework of Reference for Languages).

Level: This course is intended for adult learners who want to learn a basic level of General English quickly and effectively. It is very suitable for anyone who has taken the Elementary English A2 Part 1 course.

Frequency, day and time: The duration of the course is 15 weeks. Lessons are once a week on a Wednesday evening. Time: 19:00 – 21:00

Manual
Face2Face Elementary Student's Book with DVD-ROM
ISBN: 9781107422049
Price: € 36,00 (Prices of books are subject to change)

The manual can be purchased at www.bol.comwww.intertaal.nl of www.devriesboeken.nl in Haarlem. Please purchase the course materials only after receiving confirmation from Hart that the course is definitive.

Intake
An intake is required for this course. You will receive an invitation for an intake after you have registered for the course. If you recently have finished an English A2 Part 1 level course at Hart an intake is not required.

Intake Date
Start Course: 5-2-2020 >> Intake Date: 22-1-2020

Location: The language courses take place at the main building of Hart, located at Kleine Houtweg 18 and at the Stedelijk Gymnasium (Prinsenhof 3). Please look closely at your final confirmation to check the exact location of your course. You will receive this confirmation once it is definitive that the course will go through.