Ga direct naar inhoud

Engels Gevorderden B1 Deel 1

Inhoud: In deze cursus bouw je verder aan je kennis van het Engels op een B1 niveau. De nadruk ligt op spreken en luisteren om je vertrouwen te vergroten in het dagelijks gebruik van Engels buiten het klaslokaal. Moderne materialen inclusief audio en video, nuttige oefeningen en innovatieve activiteiten in de klas zorgen voor een levendige en interactieve leerervaring. Van je wordt verwacht dat je thuis gemiddeld 3 uur per week oefent. Alle lessen worden in het Engels gegeven door een moedertaalspreker. De cursus bereidt je voor op de vervolgcursus Engels Gevorderden B1 Deel 2. (Meer informatie over de niveaus van het Europees Referentiekader voor talen).

Voor wie: De cursus is geschikt voor iedereen die het Engels op een A2 niveau beheerst.

Lesfrequentie, dag en tijd: De cursus duurt 15 weken. Je hebt 1 x per week les op maandagavond. De lestijd is van 19:00 – 21:00.

Lesmethode
Face2face Pre-intermediate Student's Book
ISBN: 1107422078
Prijs: € 37,00 (prijzen onder voorbehoud)

Je dient zelf het lesboek aan te schaffen. Je kunt het lesboek bestellen bij www.intertaal.nl, www.bol.com of www.devriesboeken.nl in Haarlem. NB: Schaf de lesmaterialen pas aan na ontvangst van de bevestiging van Hart dat de cursus definitief doorgaat.

Intake: Voor deze cursus is een intake vereist. Heb je onlangs een A2 cursus afgerond bij Hart dan hoef je geen intake te doen. Zie hieronder voor de data en tijden van de intakes.

Intake datum:
Start cursus: 4-2-2019 >> Intakedatum: 21-1-2019
Tijd: 19:00
Locatie: Kleine Houtweg 18, Haarlem

Locatie: De talencursussen van Hart vinden plaats op de hoofdlocatie Kleine Houtweg 18 en locatie Stedelijk Gymnasium, Prinsenhof 3. Kijk goed op je definitieve oproep wat de cursuslocatie is. Deze oproep ontvang je als de cursus definitief van start gaat.

English Intermediate B1 Part 1

Course description: In this course you will further develop your knowledge of English at a B1 level. The emphasis is on speaking and listening to increase your confidence in the daily use of English outside the classroom. Modern materials including audio and video, useful exercises and innovative classroom activities ensure a lively and interactive learning experience. You are expected to practice an average of 3 hours a week at home. All lessons are given in English by a native speaker.
The course prepares you for the follow-up course Intermediate English B1 Part 2. (More information on the levels of the European Framework of Reference for Languages).

Level: The course is suitable for anyone who has mastered English at an A2 level.

Frequency, day and time: The duration of the course is 15 weeks. Lessons are once a week on a Monday evening. Time: 19:00 – 21:00

Manual
Face2face Pre-intermediate Student's Book
ISBN: 1107422078
Price: € 37,00 (Prices of books are subject to change)

The manual can be purchased at www.bol.com, www.intertaal.nl of www.devriesboeken.nl in Haarlem. Please purchase the course materials only after receiving confirmation from Hart that the course is definitive.

Intake: For this course an intake is required. An intake is only required if you have not taken the Elementary Dutch A2 course at Hart. See below for intake dates and times.

Intake Date
Start Course: 4-2-2019 >> Intake Date: 21-1-2019
Time: 19:00
Location: Kleine Houtweg 18, Haarlem

Location: The language courses take place at the main building of Hart, located at Kleine Houtweg 18 and at the Stedelijk Gymnasium (Prinsenhof 3). Please look closely at your final confirmation to check the exact location of your course. You will receive this confirmation once it is definitive that the course will go through.

Aanmelden

Engels Gevorderden B1 Deel 1
Datum 5 feb t/m 11 jun 2018
Dag maandag
Tijd 19:00 t/m 21:00uur
Deze cursus vond plaats tussen 05-02-2018 en 11-06-2018.
Engels Gevorderden B1 Deel 1
2018-112
Datum 3 okt 2018 t/m 30 jan 2019
Dag woensdag
Tijd 19:00 t/m 21:00uur
Locatie
  • Hart Kleine Houtweg 18
Deze cursus vond plaats tussen 03-10-2018 en 30-01-2019.
Engels Gevorderden B1 Deel 1
2018-104
Datum 4 feb t/m 3 jun
Dag maandag
Tijd 19:00 t/m 21:00uur
Locatie
  • Stedelijk Gymnasium