Ga direct naar inhoud

Inhoud: In deze cursus consolideer en breid je die vaardigheden uit die op B1-niveau zijn geleerd. Je breidt je woordenschat verder uit en krijgt een betere kennis en vertrouwen in het gebruik van complexere grammaticale structuren. De cursus is ideaal voor cursisten die Engels willen gebruiken op het werk of in het onderwijs, of die van plan zijn te gaan wonen of werken in een Engels-sprekende omgeving. Dit niveau is ook ideaal voor wie wil doorstromen naar C1 Advanced of voor wie wil studeren voor IELTS-examens of het Cambridge First Certificate in het Engels (FCE).

De cursus bereidt je voor op de vervolgcursus Engels Gevorderden B2 Deel 2. (Meer informatie over de niveaus van het Europees Referentiekader voor talen).

Voor wie: De cursus is geschikt voor iedereen die de cursus Engels Gevorderden B1 Deel 2 heeft gevolgd of het Engels op een B1 niveau beheerst.

Lesfrequentie, dag en tijd: De cursus duurt 15 weken. Je hebt 1 x per week les op maandagavond. De lestijd is van 19:00 – 21:00.

Lesmethode
Face2face Upper Intermediate Student's Book with DVD-ROM
ISBN: 9781107422018
Prijs: € 43,20 (prijzen onder voorbehoud)

Je dient zelf het lesboek aan te schaffen. Je kunt het lesboek bestellen bij www.intertaal.nlwww.bol.com of www.devriesboeken.nl in Haarlem. NB: Schaf de lesmaterialen pas aan na ontvangst van de bevestiging van Hart dat de cursus definitief doorgaat.

Intake: Voor deze cursus is een intake vereist. Heb je onlangs een B1 cursus afgerond bij Hart dan hoef je geen intake te doen. Zie hieronder voor de data en tijden van de intakes.

Intake datum:
Start cursus: 17-9-2018 >> Intakedatum: 3-9-2018
Tijd: 19:00
Locatie: Kleine Houtweg 18, Haarlem

Locatie: De talencursussen van Hart vinden plaats op de hoofdlocatie Kleine Houtweg 18 en locatie Stedelijk Gymnasium, Prinsenhof 3. Kijk goed op je definitieve oproep wat de cursuslocatie is. Deze oproep ontvang je als de cursus definitief van start gaat.

English Upper Intermediate B2 Part 1

Course description: The course consolidates and extends those skills learned at B1 level, and is suited to those learners who need to extend their vocabulary and gain a better knowledge and confidence in using more complex grammatical structures. The course is ideal for learners wanting to use English at work or in Education, or who wish to spend time living or working in an English-speaking environment. This level is also ideal for those who want to go on to C1 Advanced or those studying for IELTS exams or the Cambridge First Certificate in English (FCE). 

The course prepares you for the follow-up course English Upper Intermediate B2 Part 2. (More information on the levels of the European Framework of Reference for Languages).

Level: This course is intended for adult learners who have already completed a minimum of 60 hours B1 or similar, or can show a sufficient level of proficiency during intake. 

Frequency, day and time: The duration of the course is 15 weeks. Lessons are once a week on a Monday evening. Time: 19:00 – 21:00

Manual
Face2face Upper Intermediate Student's Book with DVD-ROM
ISBN: 9781107422018
Price: € 43,20 (Prices of books are subject to change)

The manual can be purchased at www.bol.com, www.intertaal.nl of www.devriesboeken.nl in Haarlem. Please purchase the course materials only after receiving confirmation from Hart that the course is definitive.

Intake: For this course an intake is required. An intake is only required if you have not finished the Intermediate B1 course at Hart. See below for intake dates and times.

Intake Date
Start Course: 17-9-2018 >> Intake Date: 3-9-2018
Time: 19:00
Location: Kleine Houtweg 18, Haarlem

Location: The language courses take place at the main building of Hart, located at Kleine Houtweg 18 and at the Stedelijk Gymnasium (Prinsenhof 3). Please look closely at your final confirmation to check the exact location of your course. You will receive this confirmation once it is definitive that the course will go through.