Ga direct naar inhoud

Dutch as a second language

Important information!

(Nederlandse versie onderaan deze pagina)

Who are the courses for? 

The Dutch courses at Hart are meant for foreigners living or staying in Haarlem or its surroundings. You can apply for a course at Hart Dutch when you meet three conditions:

- You are fluent in European script.
- You understand and speak English reasonably well.
- You attended school for at least 12 years in your own country.

CEFR
Hart uses the Common European Framework of Reference (CEFR) for the intake interview to determine the appropriate entry level of each student and to determine the student's development.

Intake test
After you have registered for the course you will be invited for an initial test to determine your entry level. The intake days are listed in the course of your choice.
Note: students who continue their education and move on to a course following a previous course of Dutch at Hart within the last 6 months are exempt from an intake test.

Payment
After registering and signing the application form you will receive an invoice.

Payment options
The tuition fees will be collected before the commencement of the course using a
one-time direct debit.

Payment Terms
Tuition fees over 250 euros will be debited in two installments: The first installment will be debited in the week that the course begins and the second one will be debited six weeks thereafter.
Note: without payment students can not be admitted into the class.

Cancellation
Hart applies Terms and Conditions for its courses. When you sign up for a course, you automatically agree to our Terms and Conditions. To avoid misunderstandings we kindly ask you to first read the Terms and Conditions of Hart before registering for each course.

Study financing
If you are eligible for study financing please visit the website of DUO: www.duo.nl.
Hart can neither assist or advise you in applying for study financing or obtaining residence permits for the Netherlands.

Dutch courses at Hart

Evening classes (twice a week):
Elementary Dutch A1
Pre-Intermediate Dutch A2
Intermediate Dutch B1 Part 1
Intermediate Dutch B1 Part 2
Upper Intermediate Dutch B2 Part 1
Upper Intermediate Dutch B2 Part 2

Morning classes (three times a week):
Intensive Elementary Dutch A1
Intensive Pre-Intermediate Dutch A2
Intensive Intermediate Dutch B1 Part 1
Intensive Intermediate Dutch B1 Part 2
Intensive Upper Intermediate Dutch B2 Part 1
Intensive Upper Intermediate Dutch B2 Part 2

Belangrijke informatie!

Voor wie zijn de taalcursussen bedoeld?
De cursussen Nederlands van Hart zijn bedoeld voor buitenlanders die in Haarlem en omstreken wonen of verblijven. Je kunt bij Hart een cursus Nederlands volgen, wanneer je aan drie voorwaarden voldoet:

- Je beheerst het Europese schrift
- Je kunt redelijk Engels spreken en verstaan
- Je bent in jouw land van herkomst minimaal 12 jaar op school geweest

De taalniveaus
Hart gebruikt voor het bepalen van de taalniveaus het Europees Referentiekader .

Intaketest
Je wordt voor aanvang van de cursus uitgenodigd voor een intaketest om je instapniveau te bepalen. De uitnodiging voor deze intake krijg je nadat je je hebt ingeschreven voor de cursus. De intakedagen staan vermeld bij de cursus van jouw keuze.
Cursisten die binnen 6 maanden doorstromen naar een vervolgcursus Nederlands als tweede taal bij Hart hoeven geen intake te doen.

Betaling
Na je aanmelding online of het ondertekenen van het inschrijfformulier ontvang je een factuur.

Betalingsmogelijkheden
Het lesgeld wordt middels een eenmalige automatische incasso geïnd.

Betalingstermijnen
Lesgelden vanaf 250 euro worden in twee termijnen geïncasseerd: in de week dat de cursus start en 6 weken daarna.
Let op! Je kunt pas deelnemen aan de lessen wanneer het cursusgeld of de eerste termijnbetaling door Hart is ontvangen.

Annuleringen
Voor de cursussen van Hart gelden Algemene Voorwaarden. Wanneer je je aanmeldt voor een cursus, ga je automatisch akkoord met onze Algemene Voorwaarden. Om misverstanden te voorkomen, verzoeken wij je vriendelijk eerst de Algemene Voorwaarden van Hart te lezen voordat je je inschrijft voor de cursus die je interesse heeft. Klik hier voor de Algemene Voorwaarden m.b.t. annuleringen.

Studiefinanciering
Als je voor studiefinanciering in aanmerking komt, dan kun je de site van DUO bezoeken www.duo.nl Klik daar op de ‘rekenhulp’ om te zien of je in aanmerking komt voor studiefinanciering.
Let op: Aan afspraken die je maakt met DUO kunnen geen rechten worden ontleend in verband met cursussen die je volgt bij Hart. Hart kan je niet adviseren of assisteren bij het aanvragen van studiefinanciering of het aanvragen van verblijfsvergunningen.

Deel dit