Ga direct naar inhoud

Vroegboekvoordeel

Informatie voor leerlingen en ouders

In dit artikel:

Hart wil eerstejaars leerlingen en leerlingen samenspel (<18 jaar) van docenten die bij Hart lesgeven stimuleren met een korting op het lesgeld. Deze korting wordt rechtstreeks aan de betalingsplichtige uitgekeerd door Hart. Onderstaande uitgangspunten en voorwaarden zijn daarbij van toepassing.

Ga naar het aanvraagformulier.

Aanvragen
De aanvraag periode voor seizoen 2019 | 2020 loopt van maandag 2 september t/m zondag 27 oktober 2019.

Voorwaarden


1.

Leerlingen samenspel en eerstejaars leerlingen van individuele docenten die bij Hart een ruimte huren waarin zij lesgeven in een van de onderstaande categoriën, komen in aanmerking voor het vroegboekvoordeel. Het gaat om leerlingen jonger dan 18 jaar.

  • Beeldendee kunst
  • Dans | Theater
  • Fotografie | Media
  • Kusntgeschiedenis | Filosofie
  • Literatuur | Schrijven
  • Muziek eerstejaars
  • Muziek samenspel, ensembles, koor

2.
Het vroegboekvoordeel geldt ook voor leerlingen tot 18 jaar die deelnemen aan een instrumentaal of vocaal ensemble dat onder leiding staat van een docent die lid is van de VHM; voor deze leerlingen geldt dat zij, ongeacht hoe lang zij al les hebben/ samen spelen, aanspraak kunnen maken op het vroegboekvoordeel. De leerling hoeft ook geen individuele, duo- of groepsles te volgen.

3.
De peildatum voor de leeftijdsgrens van het vroegboekvoordeel is 1 oktober van het kalenderjaar waarin de aanvraag wordt gedaan.

4.
Leerlingen zoals bedoeld onder artikel 1 t/m 3 die van jaar tot jaar van vak of discipline wisselen worden niet telkens opnieuw als een (nieuwe) eerstejaars leerling beschouwd.

Een leerling die het ene jaar saxofoonles neemt en het volgende jaar pianoles, komt dus voor die pianolessen niet meer in aanmerking voor het vroegboekvoordeel.

5.
Leerlingen die in één lesjaar als eerstejaars leerling meer dan één vak of discipline volgen, komen voor elk van die vakken in aanmerking voor het vroegboekvoordeel.

Een leerling die op twee verschillende instrumenten individuele muziekles volgt, in een ensemble zit én een theatercursus volgt komt dus voor alle 4 de vakken in aanmerking voor het vroegboekvoordeel!

6.
Het vroegboekvoordeel betreft een korting van 30% op het lesgeld, met een maximum van € 100 per aanvraag. De korting wordt door Hart bepaald aan de hand van de factuur die de lesgeld plichtige van de docent heeft ontvangen, minus eventueel inschrijfgeld of administratiekosten. Bij het aanvragen van het vroegboekvoordeel moet deze factuur dan ook als bijlage worden toegevoegd.

7.
Aanvragen gaan via de website van Hart. De aanvraag periode voor seizoen 2019 | 2020 looptvan 2 september t/m 27 oktober 2019. Hart verifieert tussen 28 oktober en 1 december de juistheid van de gegevens van de aanvrager bij de betreffende docent(en) en na bevestiging keert Hart het bedrag van het vroegboekvoordeel tussen 1 december en 15 december uit op het aangegeven rekeningnummer van de lesgeld plichtige.

8.
Een leerling die tussentijds stopt met lessen waarvoor op grond van het vroegboekvoordeel een korting is uitgekeerd, is niet verplicht deze korting terug te betalen aan Hart.

9.
Op = op; er is voor de regeling in totaal een bedrag van € 32.000 per cursusjaar beschikbaar. Hart registreert dag en tijdstip van binnenkomst van de aanvraag. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst toegekend.

10.
De administratie en uitvoering van deze regeling ligt bij Hart. Hart bewaart de gegevens van de aanvrager gedurende een periode van 1 jaar of, in geval van een leerling die in een ensemble speelt, tot 1 jaar nadat deze leerling 18 jaar oud geworden is. 

PDF


De informatie op deze pagina is tevens beschikbaar als PDF.

Vroegboekvoordeel