Wat is het CultuurMenu

Het CultuurMenu is een structureel cultuurprogramma met kwaliteit voor de hele basisschool waardoor kinderen in aanraking komen met erfgoed en kunstdisciplines zoals theater, dans, muziek, literatuur, beeldend, audiovisueel en nieuwe media.

Om leerlingen met zoveel mogelijk disciplines in aanraking te laten komen, werkt het CultuurMenu in een cyclus van vier jaar. Hierin komen voorstellingen in theaters en concertzalen aan bod, en activiteiten op school op het gebied van theater, dans, muziek en literatuur. Maar ook museumbezoek en kunstenaars in de klas vertegenwoordigen de verschillende vakgebieden.

De aangeboden voorstellingen zijn elk jaar anders. De activiteiten van musea/ instellingen en kunstenaars worden in overleg en na evaluatie opnieuw aangeboden of verbeterd. Ook worden ze regelmatig vervangen door of aangevuld met nieuwe activiteiten.

Zandvoort heeft een eigen menu, evenals enkele scholen voor speciaal onderwijs.

Financiering

De gemeenten in regio Zuid-Kennemerland financieren dit programma samen met de scholen en schoolbesturen, die elk een bijdrage per leerling leveren. Deze bedragen verschillen per gemeente en dekken maximaal één activiteit per groep per jaar.

Indeling van het CultuurMenu

Haarlem is verdeeld in vier stadsdelen, waaraan delen van de randgemeenten Bloemendaal en Heemstede zijn gekoppeld. Deze verdeling maakt het mogelijk om efficiënt te werken. Zandvoort heeft een eigen menu, evenals het SO menu voor enkele scholen voor speciaal onderwijs.

Om de activiteiten toe te snijden op de leeftijdsgroepen en leerlingen met zoveel mogelijk vakgebieden in aanraking te laten komen, bieden wij het CultuurMenu aan in een cyclus van vier jaar. Ieder jaar schuift de regio met bijbehorende scholen door naar het volgende menu.

Bijvoorbeeld: In 2022-2023 had regio Haarlem Oost Schalkwijk – Heemstede Zuid Menu 2, in 2023-2024 heeft deze regio Menu 3.

Bekijk het schema van de cyclus van vier jaar.

Keuzemogelijkheden en honorering

Scholen kiezen uit het aanbod dat voor hun stadsdeel/ randgemeente beschikbaar is en maken een keuze uit een ruim aanbod van voorstellingen, museumbezoeken en workshops van kunstenaars/ docenten op school.

De gemeente Haarlem heeft samen met de andere gemeenten in Zuid-Kennemerland afgesproken dat de nadruk bij het CultuurMenu ligt op receptieve activiteiten met lokale accenten. Voorstellingen in de zalen, museumbezoeken en activiteiten van aanbieders in de regio hebben de voorkeur.

Elke school kiest voor minimaal twee jaargroepen voor een voorstelling, en voor minimaal twee jaargroepen voor een museumbezoek. De eerste keuzes van scholen worden zoveel mogelijk toegewezen, toewijzing vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

Scholen die hun keuze motiveren en aangeven hoe activiteiten van hun keuze aansluiten bij hun doelen/ lesprogramma krijgen echter voorrang.

Evaluatie

Na iedere voorstelling, museumbezoek en workshop krijgen de leerkrachten van de groepen die deelnamen via hun cultuurcoördinator een digitaal evaluatieformulier toegestuurd. Op basis van deze ingevulde evaluaties bepalen wij welke activiteiten opnieuw in het CultuurMenu worden opgenomen. Indien daar aanleiding voor is nemen we contact op met de school en de betreffende aanbieder en worden activiteiten bijgesteld of zo nodig uit het programma gehaald.

Ook kunnen scholen in het evaluatieformulier aangeven dat ze naar aanleiding van een activiteit met de betreffende instelling in gesprek willen gaan. Dit soort gesprekken zijn in het recente verleden vaker gevoerd en zijn een goede concrete stap gebleken voor een betere aansluiting en verankering van het Cultuurmenu binnen het schoolcurriculum. Hart faciliteert en begeleidt deze gesprekken indien gewenst.