Wat is het CultuurMenu

CultuurMenu is een structureel cultuureducatieprogramma voor alle basisscholen in Zuid-Kennemerland. Het doel van CultuurMenu is dat elke leerlingen uit de regio Zuid-Kennemerland aan het einde van de basisschoolperiode bekend en vertrouwd is met kunst en cultuur in het algemeen, de plekken in de stad waar ze worden beoefend en getoond en de omgeving en locaties waarin de leerling opgroeit. CultuurMenu is een kennismakingsprogramma en staat voor het (mee)maken en beleven van verschillende vormen van kunst en cultuur, zoals muziek, literatuur, dans, theater en erfgoed. Het aanbod bestaat uit workshops in de klas, voorstellingen in het theater en museumbezoeken. De programmering van het CultuurMenu wordt in nauwe samenwerking met de programmeurs van de zalen, de regionale musea en cultuurmakers samengesteld. 

Financiering

De gemeenten in regio Zuid-Kennemerland financieren dit programma samen met de scholen en schoolbesturen, die elk een bijdrage per leerling leveren. Deze bedragen verschillen per gemeente en dekken maximaal één activiteit per groep per jaar.

Indeling van het CultuurMenu

Haarlem is verdeeld in vier stadsdelen, waaraan delen van de randgemeenten Bloemendaal en Heemstede zijn gekoppeld. Deze verdeling maakt het mogelijk om efficiënt te werken. Zandvoort heeft een eigen menu.

Om de activiteiten toe te snijden op de leeftijdsgroepen en leerlingen met zoveel mogelijk vakgebieden in aanraking te laten komen, bieden wij het CultuurMenu aan in een cyclus van vier jaar. Ieder jaar schuift de regio met bijbehorende scholen door naar het volgende menu.

Bijvoorbeeld: In 2022-2023 had regio Haarlem Oost Schalkwijk – Heemstede Zuid Menu 2, in 2023-2024 heeft deze regio Menu 3.

Bekijk het schema van de cyclus van vier jaar.

Keuzemogelijkheden en honorering

Scholen kiezen uit het aanbod dat voor hun stadsdeel/ randgemeente beschikbaar is en maken een keuze uit een ruim aanbod van voorstellingen, museumbezoeken en workshops van kunstenaars/ docenten op school.

De gemeente Haarlem heeft samen met de andere gemeenten in Zuid-Kennemerland afgesproken dat de nadruk bij het CultuurMenu ligt op receptieve activiteiten met lokale accenten. Voorstellingen in de zalen, museumbezoeken en activiteiten van aanbieders in de regio hebben de voorkeur.

Elke school kiest voor minimaal twee jaargroepen voor een voorstelling, en voor minimaal twee jaargroepen voor een museumbezoek. De eerste keuzes van scholen worden zoveel mogelijk toegewezen, toewijzing vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

Scholen die hun keuze motiveren en aangeven hoe activiteiten van hun keuze aansluiten bij hun doelen/ lesprogramma krijgen echter voorrang.

Evaluatie

Na iedere voorstelling, museumbezoek en workshop krijgen de leerkrachten van de groepen die deelnamen via hun cultuurcoördinator een digitaal evaluatieformulier toegestuurd. Op basis van deze ingevulde evaluaties bepalen wij welke activiteiten opnieuw in het CultuurMenu worden opgenomen. Indien daar aanleiding voor is nemen we contact op met de school en de betreffende aanbieder en worden activiteiten bijgesteld of zo nodig uit het programma gehaald.

Ook kunnen scholen in het evaluatieformulier aangeven dat ze naar aanleiding van een activiteit met de betreffende instelling in gesprek willen gaan. Dit soort gesprekken zijn in het recente verleden vaker gevoerd en zijn een goede concrete stap gebleken voor een betere aansluiting en verankering van het Cultuurmenu binnen het schoolcurriculum. Hart faciliteert en begeleidt deze gesprekken indien gewenst.