Ga direct naar inhoud

Manager Bedrijfsvoering

1 fte, per zsm

Algemeen

 • Geeft leiding aan de afdelingen Publieksservice (café, techniek, facilitair/schoonmaak) en Backoffice (financiën, verhuur, marketing & communicatie, administratie / secretariaat, ICT);
 • Is verantwoordelijk voor het beleid op het gebied van Publieksservice en Backoffice;
 • Is verantwoordelijk voor het budget van de afdelingen Publieksservice en Backoffice;
 • Is lid van het Management team van Hart;
 • Rapporteert aan de directeur.

Geeft leiding aan de afdeling Publieksservice:

 1. Geeft direct leiding aan de teamleider Publieksservice;
 2. Formuleert in overleg met de directie / MT het kwaliteitsniveau en de ambities voor de afdeling die aansluiten bij de algemene doelen en ambities van Hart en vertaalt deze naar doelen en acties, zowel voor korte als lange termijn;
 3. Geeft vorm en inhoud aan het service- en kwaliteitsniveau van de afdeling:
  1. Café 
  2. Faciliteiten 
  3. Gebouwbeheer (schoonmaak, onderhoud)
 4. Ziet kansen in de markt, houdt ontwikkelingen bij op het gebied van Publieksservice en vertaalt deze naar voorstellen en acties;
 5. Eindverantwoordelijk voor planning, budgetten, investeringsplan;
 6. Is preventiemedewerker en BHV-er, draagt bij aan opstellen en uitvoeren van RI&E en ontruimingsplan.

Geeft leiding aan de afdeling Backoffice:

 1. Geeft direct leiding aan
  1. Medewerker marketing & communicatie
  2. Medewerker verhuur / sales
  3. Medewerkers secretariaat
  4. Medewerkers Financiën
 2. Formuleert in overleg met de directie / MT het kwaliteitsniveau en de ambities voor de afdeling die aansluiten bij de algemene doelen en ambities van Hart en vertaalt deze naar doelen en acties, zowel voor korte als lange termijn;
 3. Draagt zorg voor een gestroomlijnde samenwerking binnen de afdeling;
 4. Is contactpersoon voor ICT (extern ingehuurd);
 5. Eindverantwoordelijk voor planning, budgetten, kwaliteitsniveau.

Is lid van het Management Team (MT):

 1. Neemt deel aan de MT vergaderingen;
 2. Draagt actief bij aan een goede samenwerking in het MT;
 3. Denkt mee over het beleid van Hart in zijn geheel;
 4. Deelt kennis en ervaring met de overige MT leden;
 5. Zorgt voor draagvlak voor MT besluiten onder de medewerkers van de afdelingen;
 6. Is als lid van het MT zichtbaar aanwezig en herkenbaar voor gasten en bezoekers van Hart;
 7. Kan Hart vertegenwoordigen in relatie tot gasten, leveranciers en samenwerkingspartners;
 8. Kan als plaatsvervanger van de directeur optreden in geval van diens afwezigheid.

Kennis

 •  Relevante HBO of HBO+ opleiding, zoals Facilitair Management, Hogere Hotelschool, HBO Bedrijfskundefacilitair of hotelschool;
 • Globale kennis van noodzakelijke softwarepakketten (Office, Navision);
 • Rijbewijs BE;
 • Opleiding Preventie-medewerker, diploma Sociale Hygiëne, BHV en/of EHBO zijn een pré;

Eigenschappen

 • Natuurlijk overwicht

  Bijzonderheden:
 • Verbindende kwaliteiten
 • Pragmatische instelling
 • Probleemoplossend vermogen, kunnen improviseren
 • Communicatief vaardig
 • Kan Financieel en commercieel denken
 • Dienstverlenend
 • Brede blik
 • Ondernemend
 • De werkzaamheden spelen zich af op wisselende tijden, waaronder de avonduren, weekends en in de reguliere schoolvakanties;
 • Woonachtig in Haarlem of directe omgeving.
 • Kennis van en/of affiniteit met cultuur, cultuureducatie.

Mail je sollicitatie naar vacature@hart-haarlem.nl

Deel dit