Ga direct naar inhoud
Artikelafbeelding

Cultuur­onderwijs

Hart werkt, met het onderwijs samen, aan de verankering van cultuur in het onderwijs. Met inspirerende programma's en projecten laten we kinderen en jongeren kennismaken met cultuur en onvergetelijke ervaringen opdoen. Zo wordt cultuur voor alle jeugd in de regio Zuid-Kennemerland toegankelijk en vanzelfsprekend.

 
Hart adviseert, bemiddelt en organiseert in samenwerking met cultuurpartners in de regio met jaarlijkse kennismakings- en verdiepingsprogramma’s voor het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Vanuit de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit kunnen ook leerlingen in het praktijkonderwijs en middelbare beroepsonderwijs hun culturele omgeving leren kennen.

 

Kennismaking:

  • CultuurMenu, een structureel cultuurprogramma voor basisscholen
  • Cultuurdagen en workshopprogramma's voortgezet onderwijs

 

Verdieping:

  • Cultuurkracht 023 (Cultuureducatie met Kwaliteit)
  • Hart MuziekLab
  • Haarlems Interscholair Toernooi (HIT)
  • Maatwerk

 

Hart heeft aan iedere school een adviseur cultuureducatie gekoppeld. Wil jij weten wie jouw adviseur is, neem dan contact op.

 

Culturele en creatieve ontwikkeling vindt binnen- en buiten school plaats. Hart investeert daarom in het versterken van de verbinding tussen binnen- en buitenschoolse cultuureducatie. In Haarlem Noord, Haarlem Oost en Schalkwijk zijn cultuurcoaches als aanjager actief om met scholen, partners en initiatiefnemers cultuuraanbod in de wijk te realiseren.