Voor Hart is maatschappelijk verantwoord ondernemen een belangrijke pijler binnen de organisatie. Wij hebben dan ook onze handtekening gezet onder de 'Verklaring Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen'.

Hart voor Duurzaamheid

Verklaring Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Met het ondertekenen van de 'Verklaring Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen' conformeren wij ons aan de volgende afspraken:

  • Wij zijn het centrum van Haarlem op het gebied van kunst, cultuur en kennis. Onze gecertificeerde professionals leiden mensen op, inspireren en stimuleren de creativiteit.
  • Wij informeren onze cursisten, leveranciers en huurders dat we maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  • Wij maken transparante afspraken met gasten en leveranciers over de kwaliteit van onze producten en hoe we de kwaliteit bewaken.
  • Wij bepalen de sociale impact van onze diensten en beperken deze zo veel als mogelijk voor zover het een negatieve impact, zoals frauduleus handelen, intimidatie, uitbuiting en kinderarbeid betreft.
  • Wij bewaken zowel de continuïteit van onze onderneming als die van de werknemer en wij dragen zorg voor voorzieningen mochten we te maken krijgen met verlies van inkomsten.
  • Wij werken continu aan het verminderen van de milieubelasting en het vergroten van het duurzame karakter van ons bedrijf.
  • Wij werken continu aan het verbeteren van ons eigen inkoopproces en richten ons met name op goederen en diensten die duurzaam zijn, bij voorkeur voorzien van een milieu- duurzaamheids- en/ of sociaal keurmerk.

Green Key GOUD

Hart is trots op een gouden Green Key certificatie! Er is in mei 2023 door Green Key Dispensdatie verleent voor de norm 7.1 verlichting. Hart zal op termijn spaarlampen en armaturen vervangen door Led.

Green Key is het internationale keurmerk voor duurzame bedrijven in de recreatie- en vrijetijdsbranche en zakelijke markt. Bedrijven met een Green Key keurmerk doen er alles aan om het milieu te sparen, zonder dat hun gasten inleveren op comfort en kwaliteit. Zij gaan daarbij een stap verder dan de normale wet- en regelgeving vereist.

Hart kiest consequent voor een duurzame, maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering. Producten waarmee we werken en die we verkopen, zijn zoveel mogelijk biologisch of van duurzame kwaliteit. Afval wordt gescheiden en we gaan zuinig om met materialen, voorzieningen en energie. Bij het maken van keuzes voor leveranciers, producten of middelen is duurzaamheid het leidende criterium. Uiteraard streven wij ernaar om onze gouden certificering te behouden!

> Lees meer over Green Key

Deel dit