Cultuuronderwijs biedt kinderen en jongeren met een speciale leerbehoefte de mogelijkheid om meer zelfvertrouwen te krijgen en talenten te ontwikkelen. Om de kwaliteit van dit onderwijs te waarborgen zijn maatwerk en specifieke vaardigheden van de betrokken cultuurpartners nodig. Hart biedt hen speciale trainingen aan waarbij nauw wordt samengewerkt met de scholen. Iedere speciaal onderwijsschool wordt gekoppeld aan een Hart adviseur die actief meedenkt met het versterken van cultuuronderwijs en het vinden van passend cultuuraanbod.

Met het netwerk Cultuur Speciaal delen we expertise en ervaring met scholen en cultuurpartners. In de Proeftuin Cultuur Speciaal ontwikkelen we, in samenwerking met musea, podia en vakdocenten, programma’s die aansluiten bij de vraag van de scholen en de leerlingpopulatie.

Meer weten? Neem contact op met Nicolette Talboom ntalboom@hart-haarlem.nl