Hart stimuleert, ondersteunt en organiseert culturele ontmoetingen in de wijken Haarlem Noord, Haarlem Oost en Haarlem Schalkwijk. Dit doen we samen met partners in het culturele- en maatschappelijke veld. Doelstelling is dat inwoners van de gemeente Haarlem dichtbij huis, in hun vertrouwde omgeving, kunnen deelnemen aan cultuur. Dit is van onschatbare waarde voor kwetsbare inwoners en andere groepen waarvoor dit minder vanzelfsprekend is, bijvoorbeeld binnen het sociaal domein.