Wij maken kunst- en cultuureducatie beschikbaar voor alle Haarlemmers, dus ook voor jou!

Dutch as a second language
Click for more information about Dutch courses at Hart.

Haarlem Age Friendly Cultural City
Haarlem neemt de komende twee jaar deel aan het programma Age Friendly Cultural City van het landelijk Fonds voor Cultuurparticipatie.
Wij zijn trots dat Hart samen met de stad bouwt aan een duurzaam netwerk waarbinnen organisaties op het gebied van kunst, zorg en welzijn samenwerken.
Lees meer.