Ga direct naar inhoud
Artikelafbeelding
Welkom bij Hart!

Cultuur voor iedereen

Hart zet zich samen met partners in om culturele en creatieve ontwikkeling voor alle inwoners van de regio Zuid-Kennemerland mogelijk te maken. Zo zorgen we voor een omgeving waarin cultuur vanzelfsprekend is en talentontwikkeling voor iedereen toegankelijk. Dat is wat ons (ver)bindt en drijft.

Vrije tijd

Voor cultuurdeelname in de vrije tijd bestaan tal van mogelijkheden. Hart faciliteert en ontsluit verrassende programma’s in kunstdisciplines die aansluiten op de leerwensen van kinderen, jongeren en volwassenen. Dit doen we in de wijken én op de locatie van Hart aan de Kleine Houtweg 18 en het Slachthuisterrein. Hier kunnen cultuurpartners een ruimte huren voor het geven van o.a. lessen en cursussen. Ook bieden we diverse programma's voor talentontwikkeling.

Cultuuronderwijs

Hart adviseert, bemiddelt en organiseert in samenwerking met cultuurpartners in de regio jaarlijks kennismakingsen verdiepingsprogramma’s. Dit doen we voor het primair onderwijsvoortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. Vanuit de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit kunnen ook leerlingen in het praktijkonderwijs en middelbaar beroepsonderwijs de komende jaren hun culturele omgeving leren kennen.

Kenniscentrum

Hart deelt kennis en ervaringen op het gebied van cultuureducatie en cultuurparticipatie met zoveel mogelijk partners in het onderwijs en het culturele- en maatschappelijke veld. We richten ons hierbij op de ‘schil’ om leerlingen en deelnemers heen. We organiseren bijeenkomsten, training en scholing. Ook informeren we scholen en cultuurpartners over subsidies, fondsen en andere financieringsmogelijkheden.