Met inspirerende kennismakings- en verdiepingsprogramma’s verankert Hart cultuur in het onderwijs en zorgen we dat alle kinderen jaarlijks in aanraking komen met verschillende uitingsvormen van cultuur.

Cultuurmenu

CultuurMenu is een structureel cultuureducatieprogramma voor alle basisscholen in Zuid-Kennemerland. CultuurMenu is een kennismakingsprogramma en staat voor het (mee)maken en beleven van verschillende vormen van kunst en cultuur, zoals muziek, literatuur, dans, theater en erfgoed.

> Bekijk het overzicht

Hart MuziekLab

MuziekLab organiseert reeksen muzieklessen onder schooltijd op basisscholen in Haarlem en daarbuiten voor de groepen 1 t/m 8. Scholen kunnen kiezen uit een breed aanbod muziekmodules waardoor leerlingen in aanraking komen met allerlei instrumenten, genres, werkvormen en zelfs leerlijnen muziek.

> Bekijk het overzicht

Hart Wijkorkest

Wil jij de leerlingen bij jou op school of in de wijk een kans geven om hun muzikale talent te ontdekken en te ontwikkelen? Dan is Hart wijkorkest een heel goed idee! Hiermee sla je een brug tussen binnen- en naschoolse muziekeducatie.

> Meer informatie | Inschrijven

Kennisdeling & Advies

Heb je advies nodig bij het opzetten van een (langdurig) project op het gebied van cultuuronderwijs? Lees dan wat het Hart Kenniscentrum Cultuuronderwijs voor jou kan betekenen.

> Hart Kenniscentrum Cultuuronderwijs

Overzicht van Culturele Partners

Heb je interesse in een workshop van een vakdocent of een voorstelling op school? Bekijk dan het aanbod van onze Cultuurpartners in de regio.

> Cultuurpartners in de regio