Hart Kenniscentrum Cultuuronderwijs denkt graag mee om cultuuronderwijs op jouw school of binnen de organisatie te versterken.

We adviseren en begeleiden bij:

  • het proces van visievorming en de vertaling naar een activiteitenprogramma;
  • het ontwikkelen van vakoverstijgend of vak-geïntegreerd cultuuronderwijs;
  • het vinden van een passend aanbod dat aansluit bij het onderwijsconcept of thema’s;
  • het ontwikkelen van nieuw aanbod met onderwijs en cultuurpartner(s);
  • de organisatie van cultuurweken en -dagen of duurzame projecten;
  • een doorgaande lijn cultuuronderwijs voor-, binnen- en buitenschools;
  • het scholen van teams of individuele leerkrachten, docenten, vrijwilligers en medewerkers van cultuurpartners;
  • bijeenkomsten waarin samenwerking en kennisdeling van cultuureducatie centraal staat;
  • het aanvragen en verantwoorden van subsidies.

Contact

Wil je meer weten? Neem contact op met:

Nicolette Talboom
ntalboom@hart-haarlem.nl
Primair onderwijs, cultuurpartners, schoolbesturen, partners jeugd- en jongeren

Eske Scheele
escheele@hart-haarlem.nl
Voorgezet onderwijs  

Er zijn helaas (nog) geen projecten die voldoen aan je zoekopdracht.