Hart zet zich in voor de culturele en creatieve ontwikkeling voor alle inwoners van de regio Zuid-Kennemerland. Wij delen kennis zodat zoveel mogelijk mensen in het werkveld ervan profiteren. Professionals in onderwijs, cultuur en zorg en welzijn kunnen bij één van de medewerkers van Hart terecht voor advies op maat.

We adviseren en begeleiden cultuurprofessionals bijvoorbeeld bij:

 • Optimaliseren van het bestaande cultuuraanbod en ontwikkelen van nieuw cultuur aanbod voor kwetsbare kinderen, jongeren of volwassenen.

 • Verbinden tussen cultuurprofessionals met onderwijs of zorg en welzijn.

 • Advisering over mogelijke locaties van het cultuuraanbod in de wijken.

 • Advisering over promotie van het cultuuraanbod in de wijken.

 • Mogelijkheden rondom financiering voor cultuurprojecten voor kwetsbare kinderen, jongeren of volwassenen (subsidies en fondsen).

We adviseren en begeleiden onderwijsprofessionals bijvoorbeeld bij:

 • Het proces van visievorming en de vertaling naar een activiteitenprogramma.
 • Het ontwikkelen van vakoverstijgend of vak-geïntegreerd cultuuronderwijs.
 • Het vormgeven van een passend aanbod dat aansluit bij het onderwijsconcept of thema’s.
 • Het ontwikkelen van nieuw aanbod met onderwijs en cultuurpartner(s).
 • De organisatie van cultuurweken en -dagen of duurzame projecten.
 • Een doorgaande lijn cultuuronderwijs voor-, binnen- en buitenschools.
 • Het scholen van teams of individuele leerkrachten, docenten, vrijwilligers en medewerkers van cultuurpartners.
 • Bijeenkomsten waarin samenwerking en kennisdeling van cultuureducatie centraal staat.
 • Het aanvragen en verantwoorden van subsidies.

We adviseren en begeleiden zorg en welzijns professionals bijvoorbeeld bij:

 • Het proces van visievorming en de vertaling naar een activiteitenprogramma.
 • Het vinden van een passend cultuuraanbod dat aansluit bij een specifieke doelgroep.
 • Het ontwikkelen van nieuw aanbod met cultuurprofessional(s).
 • Mogelijkheden rondom financiering voor cultuurprojecten voor kwetsbare kinderen, jongeren of volwassenen (subsidies en fondsen).
 • Verbinding faciliteren tussen zorg en welzijns- professionals en cultuurprofessionals.

Contact

Wil je meer weten? Neem contact op met:

Nicolette Talboom
ntalboom@hart-haarlem.nl
Primair onderwijs, cultuurpartners, schoolbesturen, partners jeugd- en jongeren

Eske Scheele
escheele@hart-haarlem.nl
Voorgezet onderwijs  

Er zijn helaas (nog) geen projecten die voldoen aan je zoekopdracht.