Voer Franse conversatie op C1-niveau op 10 avonden met verschillende thema's.

Deze cursus op C1 niveau betreft 10 thema-avonden (1x per maand) waar steeds een wisselend onderwerp behandeld wordt. De nadruk ligt vooral op het gesproken Frans, het leren een gesprek te voeren over verschillende onderwerpen en zo het vocabulaire verder uit te breiden en diversifiëren.

Praktisch

Deze cursus vindt tien keer plaats (1 keer per maand): 5 okt, 9 nov, 7dec, 11 jan, 8 feb, 7 mrt, 4 apr, 9 mei, 6 jun, 4 jul.