Toneel voor Taal

Wereldkindertheater

Theater maken door en voor kinderen en kinderen stimuleren om in groepsver­band ervaringen, gevoelens, fantasieën en waarnemingen over hun leefwereld om te zetten in spel; dat is waar het Wereldkindertheater voor staat. Het Wereldkindertheater biedt een divers aanbod voor regulier en speciaal basisonderwijs in de Haarlemse wijken en regio. In deze inspiratiesessie kregen deelnemers een beeld van de inzet van theater als middel en maakten ze kennis met een van de succesvolle modules ‘toneel voor taal’, waarbij kinderen spelenderwijs met inzet van hun persoonlijke verbeelding hun woordenschat vergroten en verdiepen.

Laurie Schellekens | ICC'er

'Zeven keer moet een nieuw woord voorbij komen voordat kinderen het kennen.'

Toneel voor Taal | Wereldkindertheater | Foto: Stephanie Driessen
Toneel voor Taal | Wereldkindertheater | Foto: Stephanie Driessen

Deel dit