Post-HBO opleiding Vakspecialist Muziek

Professionaliseer de muzieklessen op jouw school.

Deze opleiding wordt verzorgd door de InHolland Academy.

Samen muziek maken geeft kinderen veel plezier. Jij hebt als leerkracht behoefte om je kennis en vaardigheden te vergroten en zo te kunnen bijdragen aan de muzikale ontwikkeling van kinderen. Daarnaast wil jij je collega’s kunnen begeleiden in het geven van muziekles. Met de post-hbo opleiding Vakspecialist muziek geef je invulling aan die behoefte!

Opzet
De opleiding bestaat uit 15 bijeenkomsten van 3 uur gedurende een jaar. De bijeenkomsten zijn georganiseerd rondom muzikale thema’s en opgebouwd uit een gezamenlijk practicum met vocale/ en instrumentale training, pedagogisch/didactische uitwisseling en theoretische input. De opleiding is competentiegericht. Mochten je vaardigheden onvoldoende ontwikkeld zijn, dan wordt gezamenlijk gekeken naar de mogelijkheden voor individuele bijscholing.

Resultaat
Na afronding van de opleiding Vakspecialist muziek kun je gevarieerde muzieklessen aan alle groepen van het basisonderwijs geven. Je kunt muziekles als belangrijk onderdeel van het regulier basisonderwijs verantwoorden en zelf leerlijnen voor muziek uitzetten.

Doelgroep
Professional met PABO diploma en grote affiniteit met muziek. Kennis van het notenschrift en het kunnen bespelen van een instrument op amateurniveau.

Duur
15 bijeenkomsten 3 uur.

Data
Vanaf woensdag 11 oktober 2023 | 14:30 – 17:30 uur

Studielast
200 uur

Kosten
€ 2.650 (vrijgesteld van BTW, exclusief ca. € 50 literatuur).
NB: Jouw scholingskosten fiscaal aftrekbaar? Lees verder

Informatie een aanmelden 
Zie website van InHolland Academy