Studio Beeldrijk

Studio Beeldrijk
Studio Beeldrijk ontwikkelt lesmateriaal dat zich kenmerkt door interactiviteit, urgentie en creatieve uitdaging. Wij bieden materiaal op het gebied van begrijpend kijken en gebruiken film en storytelling als middel om te leren en te presenteren.

Wij ontwikkelen filmprojecten voor het basisonderwijs waarin leerlingen non-fictie filmpjes maken. Begrijpend kijken staat centraal: is dat wat ik zie op televisie en in filmpjes eigenlijk wel waar? Zijn journaals, nieuwsreportages en documentaires wel 'objectief'? Leerlingen maken films over een stelling, over hun toekomstdroom of maken een filmportret van iemand uit de klas of uit de buurt. Studio Beeldrijk neemt alle benodigde apparatuur om te filmen en te monteren mee de klas in.               
Voor het VO bieden we o.a. een leerlijn non-fictie film. Deze kan ook in afzonderlijke delen afgenomen worden. De driejarige leerlijn Cultuurreporters! is een compleet pakket voor het Voortgezet Onderwijs bestaande uit filmfragmenten met daaraan gekoppelde filmopdrachten. Wij trainen docenten in de uitvoer van de lessen en de begeleiding van de leerling bij het maken van hun eigen films. Gedurende drie jaar zijn de leerlingen inhoudelijk met non-fictie film bezig en zetten zij film in als creatief gereedschap om op onderzoek uit te gaan. Ze leren kritisch kijken naar media, filmen, interviewen en monteren. Voor meer informatie zie www.cultuurreporters.nl.

Trefwoorden: film, filmreportage, begrijpend kijken, leerlijn film, media

Contactgegevens

Studio Beeldrijk
Haarlem
06-27013133

Toegankelijkheid

toegankelijkheid speelt geen rol

Disciplines

Media en audiovisueel

Schooltype

PO
VO