Ga direct naar inhoud


Donderdag 3 februari vindt de online netwerkbijeenkomst 'Cultuur in de wijk Haarlem Noord' plaats. Verschillende culturele en sociale partners zijn van harte welkom om te netwerken en kennis te delen.

De verbinding van cultuur en welzijn kan de leefbaarheid van (kwetsbare) wijken vergroten. Kunst spreekt de taal van emotie, raakt de harten van mensen en nodigt zo uit tot ander gedrag. Daarnaast leent kunst zich bij uitstek voor het vertellen van verhalen en het vergroten van empathie. Hierdoor kan kunst het sociale contact tussen diverse wijkbewoners stimuleren, draagt kunst bij aan participatie in de wijk en aan de levendigheid van de directe leefomgeving.

Tijdens de online netwerkbijeenkomst 'Cultuur in de wijk Haarlem Noord' zoeken we de samenwerking tussen zorg en welzijn en de culturele sector op. Samen denken we na over de vraag ‘Hoe kunnen we kunst en cultuur inzetten om meer verbinding tussen verschillende bewoners in Haarlem Noord te realiseren?’. We delen inspiratie en bespreken nieuwe plannen en mogelijkheden.

Hierbij willen we partners uit zorg en welzijn, de culturele sector en andere belanghebbenden in Haarlem Noord van harte uitnodigen om deel te nemen aan deze bijeenkomst en mee te denken over de kracht van kunst voor de leefbaarheid in de wijken. 

Het programma en het aanmeldformulier vind je hieronder. Na je aanmelding ontvang je een zoomlink waarmee je kunt deelnemen aan het programma.


Programma donderdag 3 februari

  • 15:00 uur | Welkom en introductie

  • 15:30 uur | Zelf aan de slag in break-out rooms. Opsplitsing in break-out rooms


Break-out room 1 | Goudmakers
Goudmakers (goudmakers.nl) is een sociaal cultuurproject met zeven Goudmaker-teams. Beeldend professionals gaan samen met bewoners uit Haarlem Noord iets creëren (o.a. beeldend, theater, dans of muziek).
Hoe kan Goudmakers aansluiten bij jouw missie? Op welke locaties kunnen we mensen via het maakproces met elkaar in gesprek brengen? Hoe bereiken we bewoners die talent hebben maar nog niet vaak iets cultureels hebben gedaan? Hoe kunnen we dit aanbod voor de buurt duurzaam maken? Graag gaan we over deze punten met elkaar in gesprek.

Door Eva Durlacher, artistiek leider Goudmakers en tevens twee van de kunstprofessionals die met de bewoners aan de slag gaan.


Break-out room 2 | Cultuurtuin festival
Cultuurtuin Noord is een platform, bestaande uit een actief netwerk van cultuurmakers uit Haarlem Noord, dat erop is gericht kunst en cultuur in kaart te brengen, aan te jagen en toegankelijk te maken voor iedereen in Haarlem Noord. Het platform zorgt voor het laagdrempelig maken van cultuurparticipatie met en bij diverse organisaties en plekken in Noord. Dit voorjaar maken we plannen die zoveel mogelijk direct concreet kunnen worden uitgevoerd. We doen dat in een fictieve festival vorm waarbij wij culturele dromen van de deelnemende organisaties bij elkaar brengen. Wie doet er met ons mee? Heb jij ideeën voor een ‘festivalonderdeel’ in de breedste zin van het woord om cultuur in de wijk te brengen?

Door Arno van Vuurst de Vries, coördinator/programmeur Verhalenhuis Haarlem en tevens één van de initiatiefnemers van Cultuurtuin Noord.

Break-out room 3 | Oefen je empathisch vermogen: ontwikkel cultureel aanbod voor, door en met bewoners
Wat is vraaggericht werken, wat ligt er aan ten grondslag en wat betekent het voor jou als cultuurmaker, organisator of zorg of welzijnspartner? Deze break-out sessie neemt je mee in de beginselen van vraaggericht werken en de werkvorm die daarbij past (Design Thinking).

Door Winston Brandon, community manager Bibliotheek Zuid-Kennemerland

  • 16:15 uur | Terugblik en afronding

  • 16:30 uur | Einde


Aanmelden

Klik hier om je aan te melden voor de netwerkbijeenkomst. Geef op het aanmeldformulier aan welke break-out sessie je wilt bijwonen. Een link naar de online bijeenkomst ontvang je nadat je je hebt aangemeld.