Ga direct naar inhoud

Corona maatregelen

Voor de activiteiten in Hart vallen we terug op het door de branches ontwikkelde algemene protocol, zoals gepubliceerd op de website van Cultuurconnectie.

Onderstaande afspraken vormen de praktische uitwerking van dit protocol voor de activiteiten bij Hart, Kleine Houtweg 18 & 24-A. 

ALGEMEEN


Algemene hygiënemaatregelen

 • Focus van dit protocol is hygiëne en veiligheid.
 • Richtlijnen van het RIVM zijn leidend. Organisaties, medewerkers, docenten, huurders, deelnemers, leerlingen, cursisten en bezoekers houden zich aan de RIVM-richtlijnen.
 • Blijf zoveel mogelijk thuis en ga alleen naar buiten als dat nodig is.
 • Houd dan 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Was je handen, schud geen handen en hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? Blijf thuis en ziek uit.
 • Blijf thuis als iemand in uw huishouden koorts heeft (vanaf 38 graden Celsius) en/of benauwdheidsklachten.
 • We verwachten van een ieder die gebruik maakt van Hart, kleine Houtweg 18 en 24-A, dat ze deze te allen tijde naleven.


Hygiënemaatregelen in het gebouw en bekendmaking

 • Afstandsmaatregelen en verkeersregels worden buiten het gebouw aangekondigd in woord en beeld en in het gebouw steeds herhaald.
 • Afstandsmaatregelen en regels worden online in woord en beeld bekendgemaakt.
 • Bij de hoofdingang en achteringang is een handen desinfectie station, een ieder die binnenkomt dient deze te gebruiken.
 • In het Hart Cafe zijn er plexiglas kuchschermen geplaatst.
 • Deuren van ruimtes, kantoren en lokalen blijven open staan, zodat er minder aangeraakt hoeft te worden.
 • Tafels en stoelen staan op 1,5 meter afstand van elkaar.
 • In elk ruimte zijn desinfecterende gel en hygiëne doekjes aanwezig.
 • De ruimtes worden tussen elke activiteit grondig schoongemaakt.
 • De toiletten worden meerdere malen per dag schoongemaakt.
 • Hart maakt in de publiek toegankelijke ruimten contactoppervlakken en aanraakpunten meerdere keren per dag schoon op een desinfecterende wijze.

Verkeersregels gebouw

 • Iedereen houdt te allen tijde afstand van 1,5 meter.
 • Iedereen volgt te allen tijde de opgedragen aanwijzingen en looprichtingen.
 • De looprichting in het gebouw wordt aangegeven d.m.v. borden, pijlen, 1,5 meter afstandsstrepen en wachtstrepen.
 • De openbare verkeersgebieden hebben voorrang op personen die uit lokalen/ruimtes komen.
 • Openbare verkeersgebieden zijn géén ruimtes om stil te staan.

PROTOCOL HUURDERS


Onderstaande afspraken gelden voor alle cursussen en verhuuractiviteiten.

Toegang / Aanmelden / Reserveren en controle

 • Toegang gebouw uitsluitend voor medewerkers, docenten, huurders, deelnemers en cursisten.
 • Toegang alleen volgens afspraak.
 • Kom zo mogelijk alleen.
 • Ouders/begeleiders dienen buiten het gebouw te blijven.
 • De huurder/docent neemt vooraf een intake af met de deelnemer/cursist, waarin gezondheidsregels worden besproken.
 • Cursisten/deelnemers met klachten worden niet toegelaten.
 • Toegang voor medewerkers en leveranciers via de achteringang.
 • Houd te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Desinfecteer je handen bij binnenkomst.
 • Was je handen, schud geen handen en hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? Blijf thuis.
 • Blijf thuis als iemand in uw huishouden koorts heeft (vanaf 38 graden Celsius) en/of benauwdheidsklachten.

Hart Café

 • Vooralsnog is het alléén mogelijk om consumpties af te halen en mee te nemen.
 • Maximaal 4 mensen in het cafe op hetzelfde moment.
 • Tussen de bar en de gasten is plexiglas geplaatst.
 • Bij cursussen en activiteiten zijn de pauzes in de lokalen.
 • Gasten mogen hun consumptie mee naar de activiteitenruimte nemen.
 • Het Café is met een beperkt assortiment open voor af te halen en mee te nemen consumpties.
 • Volg de looproute zoals op de grond staat aangegeven.
 • Uitsluitend contactloos betalen met pinpas of mobiele telefoon.
 • Volg altijd de aanwijzingen van medewerkers, huurders en docenten.

Inrichten lokalen/ruimtes

 • In onderstaande lijst is het maximaal aantal toegestane mensen o.b.v. het beschikbare aantal m2 vrij oppervlak.
 • Alle lokalen zijn ingericht dat het aantal toegestane personen altijd 1,5 meter afstand kunnen bewaren.
 • Bij binnenkomst in het lokaal wassen deelnemers en docenten hun handen met de desinfecterende gel. Bij het verlaten van het lokaal doen ze dit opnieuw.
 • Deelnemers/cursisten en docenten hebben de mogelijkheid om hun eigen tafels af te nemen met desinfecterend hygiëne doekjes.
 • Pauze is in het lokaal.

Activiteitenrooster

We hanteren een rooster voor alle activiteiten en waar we extra activiteiten kunnen plannen als gegarandeerd kan worden dat aan de volgende eisen kan worden voldaan:

 • Maximaal 17 mensen per ruimte.
 • Maximaal toegestaan aantal bezoekers is 30 per gebouw. Hart bewaakt dit.
 • De 1,5 meter afstand is gegarandeerd, ook in de logistieke ruimtes als gangen en toiletten.
 • Personen verplaatsen wordt geminimaliseerd, o.a. door de pauzes in de lokalen te houden.
 • Nooit meer dan 17 personen tegelijkertijd in de inloop (met een half uur ertussen).
 • We tellen 15 minuten inlooptijd maar voor de zekerheid plannen we pas na 30 minuten een nieuwe activiteit.

Aantal toegestane personen per ruimte vanaf 1 juni 2020

Overzicht binnenkort beschikbaar.

Deel dit