Ga direct naar inhoud

Onderwijsconcept en cultuuronderwijs: een ideaal partnerschap.

Naam school: Integraal Kindcentrum De Paradijsvogel
Plaats: Vogelenzang, gemeente Bloemendaal
Aantal leerlingen: 115 leerlingen
Onderwijsconcept: Skillis

Skillis en cultuuronderwijs: op weg naar de toekomst
Interview met Dorien Hulsebosch en Femke van Waveren van IKC De Paradijsvogel (Femke neemt dit jaar het directiestokje over van Dorien)

Op IKC De Paradijsvogel in Vogelenzang staan 21st century skills en het ontdekken van ieders talent hoog in het vaandel. In de snelle tijd van nu wil de school de diepte in en kinderen goed voorbereid laten uitvliegen naar de middelbare school en hun verdere toekomst. Om het onderwijs te laten aansluiten bij die wens is de leerlijn Leren leren geïmplementeerd, wordt er gewerkt met Skillis, en
daarnaast met de wereldoriëntatiemethode Faqta, waarin kunstzinnige vorming opgenomen is.

Onderwijstool

Sinds vorig schooljaar is het team van De Paradijsvogel bezig Skillis in het lesgeven te verweven. De 21st century skills worden hierbinnen samengevat in vier kernkwaliteiten: de sterke denker, de open kijker, de teamspeler en de doe-het-zelver. Skillis is een tool voor de leerkrachten, een manier om hun pedagogisch-didactisch handelen opnieuw vorm te geven. Zo kan je binnen het leren van de tafels ook aandacht besteden aan samenwerking, en kan je met de kinderen praten over de aanpak van hun taak. De leerkrachten doen voor wat de bedoeling is, de leerlingen leren gaandeweg de kwaliteiten toe te passen, in zowel de kernvakken als in wereldtijd. Binnen Skillis is er veel aandacht voor het proces: waar staan de leerlingen nu en waar willen we met ze naartoe?

Zwembandjes

In het eerste Skillis-jaar is flink geïnvesteerd in de overgang naar ontdekkend en onderzoekend leren. Van strak in de banken naar op de gang samen uitwerken. Hoe doe je dat? Het is nodig om de kinderen zwembandjes mee te geven, onder meer in de vorm van instructielessen en toepassingslessen. Er wordt met de kinderen voorbereid hoe ze gaan werken en er wordt teruggekeken op het proces. Veel aandacht gaat uit naar de skills van de leerkrachten: als zij deze nieuwe manier van lesgeven beheersen, zal er een olievlek door de school ontstaan.

Cultuur en identiteit

Door ’s middags projectmatig te werken in leerpleinen heeft de school ruimte gevonden voor een bredere ontwikkeling van de leerlingen. De projecten van wereldoriëntatie, gekoppeld aan culturele vakken, doen een appel op samenwerking, creativiteit, zelfstandigheid en presentatievaardigheden. Enerzijds worden leerlingen uit hun comfortzone gehaald (uit de schoolbanken, de groepen worden door elkaar gehusseld), anderzijds kunnen ze zelf keuzes maken in de vorm van de verwerking. Wordt het een toneelstukje, een power point of een filmpje? Word je cameravrouw, regisseur of presentator?
Eens per vijf weken is de vrijdagochtend bestemd voor talententijd: om op die vlakken waarin de methodes niet voorzien aanvullend aanbod in cultuuronderwijs te verzorgen. Dit kunnen bijvoorbeeld gastlessen drama of muziek zijn, of activiteiten die aansluiten bij de speerpunten van de school.

Positief klimaat

Op de Paradijsvogel wordt sinds een aantal jaren De Gelukskoffer gebruikt. In verschillende thema's werken kinderen aan hun persoonlijke ontwikkeling en de eigen invloed op geluk. Ook dit draagt bij aan een positief klimaat op school, met meer leerplezier, een verbeterde sociale omgang en een betere zelfkennis van de leerlingen als resultaat. Leer- en pedagogisch klimaat gaan hand in hand en de keuzes die door de school gemaakt worden zijn steeds hierop gericht. De wens is dat kinderen met een goed gevulde rugzak de school verlaten aan het einde van groep 8.

Tip van de Paradijsvogel
“De uitspraak van Pippi Langkous: ‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan’, klinkt door in bijna alles wat wij doen.”

Citaat
Cultuuronderwijs, omdat…
“Via cultuuronderwijs maak je de wereld van de kinderen groter en dat is noodzakelijk om te doen.”