Hoe werkt het CultuurMenu

MijnOmgeving op de website van Hart


Op de website van Hart is voor elke school een zogenaamde MijnOmgeving beschikbaar. Dit is een besloten deel van de website met alle informatie omtrent het CultuurMenu voor jouw school. In de MijnOmgeving kan je begin maart voor jouw school de keuze van het CultuurMenu voor aankomend schooljaar doorgeven. Daarnaast is inzichtelijke welke activiteiten voor het lopende schooljaar staan gepland voor jouw school. De MijnOmgeving is ook de plek om de leerlingenaantallen, schooltijden, beschikbaarheid van het speel/gymlokaal en overige informatie op te nemen. Als school draag je gedurende het gehele schooljaar zorg voor het up-to-date houden van de schoolgegevens, zodat Hart altijd beschikt over de juiste schoolinformatie.

Cultuurcoördinator


De medewerkers van Hart en onze culturele aanbieders communiceren graag met één vast contactpersoon van de school, bij voorkeur de cultuurcoördinator. De cultuurcoördinator is dan ook de persoon die toegang krijgt tot de MijnOmgeving en de verantwoordelijkheid draagt om alle informatie in de MijnOmgeving uo-to-date te houden, maar ook om de keuze voor het komende schooljaar tijdig en volledig in te dienen. Mocht er een nieuwe cultuurcoördinator worden aangesteld dan horen we graag wie ons nieuwe contactpersoon is, zodat de communicatie over het CultuurMenu goed verloopt. Dit regel je in de MijnOmgeving.

Groepsindeling en leerlingenaantallen


Hart vult de groepsindeling en leerlingenaantallen van je school voor elk nieuw schooljaar in op basis van de indeling en aantallen van het lopende schooljaar.

Let op
Controleer de groepsindeling en leerlingenaantallen voordat je je keuze uit het CultuurMenu maakt. Dit is van belang omdat alléén het programma van de ingevulde groepen voor jouw school wordt getoond én omdat je alleen voor die groepen en leerlingen activiteiten kunt kiezen.

Natuurlijk is de groepsindeling en het aantal leerlingen per groep op het moment van inschrijving nog een schatting. Het is wel een belangrijke prognose voor ons om te checken of er voor alle leerlingen een activiteit beschikbaar is.

Dringend verzoeken we je om het overzicht bij te werken zodra de groepsindeling en de leerlingenaantallen definitief zijn. Ook is het prettig wanneer je aangeeft of er een extra kleutergroep te verwachten is in de periode na Kerst.

Hart vraagt je op een aantal vaste momenten in het jaar om de leerlingenaantallen te controleren. Zijn er gedurende het schooljaar wijzigingen in de aantalen dan vragen we je dit via de MijnOmgeving te wijzigen. Hart krijgt een bericht bij elke wijziging.

Wanneer we uiterlijk drie weken voordat een activiteit plaatsvindt een wijzigingsbericht ontvangen, kunnen we nog onderzoeken of extra leerlingen geplaatst kunnen worden. Ook wanneer er minder leerlingen deelnemen horen we dit graag.

Keuze CultuurMenu


Vanaf april is het CultuurMenu beschikbaar voor de scholen en kan er gekozen worden. De cultuurcoördinator van elke deelnemende school ontvangt per mail de uitnodiging om via de MijnOmgeving de keuze in te dienen.

Leerkrachten kunnen de activiteiten van het CultuurMenu bekijken op het openbare gedeelte van de website van Hart.

De school heeft vanaf ongeveer 3 weken de tijd voor het insturen van de keuze. Hart communiceert duidelijk en tijdig de exacte data en termijnen voor het indienen van het CultuurMenu voor aankomend schooljaar met de cultuurcoördinator.

Data verifiëren


Je verifieert voordat je de keuzes instuurt de data en tijden van de voorstellingen met eventueel al bestaande afspraken, schooltijden en roostervrije dagen voor het volgend schooljaar, zodat je niet voor teleurstellingen komt te staan.

Voorwaarden


Als je je keuze instuurt verklaar je dat je voldoet aan de voorwaarden die bij de activiteiten staan aangegeven.

Bevestiging

Uiterlijk eind juni ontvangt de cultuurcoördinator per e-mail de definitieve toekenning van het CultuurMenu voor je school.

Jaarprogramma en -planning

In de MijnOmgeving vind je onder het tabblad "Jaarprogramma" een overzicht van de ingestuurde keuze voor het CultuurMenu. In het tabblad "Jaarplanning" tref je het CultuurMenu voor jouw school.

Voorstellingen in zalen en museumbezoek


Het vervoer van leerlingen naar activiteiten die buiten de school plaatsvinden, wordt door de school zelf geregeld en bekostigd.

Bij voorstellingen in zalen en museumbezoek zorgt de school voor 1 begeleider per 8 leerlingen, tenzij anders aangegeven. Aan deze begeleider zijn 8 leerlingen toegewezen waar hij/zij speciaal verantwoordelijk voor is, voor -, tijdens - en na afloop van het bezoek. Het is niet mogelijk meer begeleiders toe te laten bij de voorstellingen in zalen (m.u.v. begeleiders voor het Speciaal Onderwijs, altijd in overleg met Hart).

Afzeggen van een activiteit door een school


Wanneer een geplande activiteit voor je leerlingen niet door kan gaan, geef je dit zo spoedig mogelijk door aan Hart, én aan het museum of de kunstenaar/docent. Verplaatsen is in overleg met Hart incidenteel mogelijk, mits de activiteit 3 weken voor de geplande uitvoeringsdatum is afgezegd, de activiteit in dezelfde periode kan worden gepland en er bij de aanbieder mogelijkheden zijn. Een voorstellingsbezoek dat is afgezegd kan niet worden ingehaald.

Klik hier om algemene informatie over het CultuurMenu te lezen.

Klik hier om te zien bij welke wijk welke school hoort.