Financiële middelen voortgezet onderwijs

Welke financiële middelen zijn er in het voortgezet onderwijs beschikbaar om cultuureducatie vorm te geven? Hier vind je een overzicht.

Lumpsum
Scholen ontvangen van de rijksoverheid één budget voor alle kosten: de lumpsum. Hieruit worden alle personele en materiële kosten betaald. Je kunt dan onder andere denken aan leermiddelen, deskundigheidsbevordering en schoolontwikkeling. Schoolbesturen hebben hiermee een grote bestedingsvrijheid en kunnen zo het beleid beter afstemmen op de situatie van de scholen. Schoolleiders kunnen op hun beurt daarnaast keuzes maken voor budgettering die past bij het profiel en de behoeften van de school.

CJP-Cultuurkaart
Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen met de CJP-Cultuurkaart activiteiten betalen bij aangesloten cultuuraanbieders. Docenten kunnen iets klassikaals boeken, zoals een workshop. Met hun Cultuurkaart krijgen leerlingen korting en kunnen zij ook individueel op pad, zoals naar de bioscoop of concert.
Aan de Cultuurkaart is jaarlijks een bedrag van minimaal € 5,25 per leerling gekoppeld, beschikbaar gesteld door het ministerie van OCW. Scholen kunnen dit bedrag aanvullen met € 10,50 per leerling waardoor er minimaal €15, 75 per jaar beschikbaar is voor klassikaal cultuuronderwijs.
Meer informatie

Subsidieregelingen voortgezet onderwijs
Op dit moment zijn de volgende subsidieregelingen beschikbaar voor het voortgezet onderwijs:

Cultuureducatie met Kwaliteit
De rijksoverheid stelt sinds 2013 samen met gemeenten geld beschikbaar om cultuureducatie vast onderdeel van het curriculum te maken. In de nieuwe periode Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 is ook aandacht voor het voortgezet onderwijs, en dan met name het vmbo en vso. Er wordt gewerkt aan kwaliteit en kansengelijkheid door het stimuleren en professionaliseren van de samenwerking tussen scholen en cultuurpartners. Hart is penvoerder voor de gemeenten Haarlem, Zandvoort en Heemstede. Meer informatie.

Er zijn een groot aantal kunst- en cultuurfondsen. Meer informatie over fondsen vind je op de website van het LKCA.