Dit nieuwe bordje prijkt sinds kort naast de ingang van ons Hart café. We hebben namelijk ook dit jaar de gouden Green Key status verkregen!

Green Key Nederland is het grootste duurzaamheidskeurmerk in Nederland. Hart kiest consequent voor een duurzame, maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering. Producten waarmee we werken en die we verkopen, zijn zoveel als mogelijk biologisch of van duurzame kwaliteit. Afval wordt gescheiden en we gaan zuinig om met materialen, voorzieningen en energie. Bij het maken van keuzes voor leveranciers, producten of middelen is duurzaamheid het leidende criterium.

Meer weten? www.greenkey.nl