Ga direct naar inhoud


Per 1 januari 2021 nemen Rob Jansen en Wouter van Kan na ruim acht jaar afscheid als lid van de Raad van Toezicht van Hart. Met het beëindigen van de tweede zittingstermijn in 2019 is voor hen beide de maximale zittingstermijn bereikt. De Raad van Toezicht is er recentelijk in geslaagd om twee geschikte opvolgers te benoemen. Per 1 januari 2021 komen Hélène Steenhoff en Bob Crezee de Raad van Toezicht versterken. 

Rob en Wouter traden toe tot de Raad van Toezicht in 2011 in een voor Hart zeer turbulente periode, waarin drie organisaties - de Volksuniversiteit Haarlem, Muziekcentrum Zuid-Kennemerland en H’art / Kreater- fuseerden tot stichting Hart. Deze samenvoeging van organisaties, inclusief de samenvoeging van de betreffende Raden van Toezicht, vroeg veel aanpassingsvermogen, creativiteit en ontwikkelkracht van medewerkers, management en bestuur. Het was een periode waarin ook forse ingrepen in de organisatie noodzakelijk waren om de financiële problemen het hoofd te bieden. Ook verhuisde Hart in die periode naar de huidige locatie op de Kleine Houtweg. 

Inmiddels is Hart in een meer stabiel vaarwater terecht gekomen en is er niet langer noodzaak tot forse ingrepen of bijsturing. Bestuur, management en medewerkers van Hart danken Rob en Wouter voor hun deskundige inbreng als toezichthouder op en klankbord voor het bestuur, die mede heeft bijgedragen aan gezonde en versterkte positie waarin Hart zich nu bevindt.

De Raad van Toezicht is er recentelijk in geslaagd om twee geschikte opvolgers voor Rob en Wouter te benoemen. Per 1 januari 2021 zullen Hélène Steenhoff en Bob Crezee de Raad van Toezicht komen versterken. Hélène Steenhoff is bestuurlijk in de gemeente Haarlem geen onbekende, zo was zij eerder lid van de Raad van Toezicht Zorggroep Reinalda en als toenmalig raadslid toezichthouder Paswerk bedrijven en is vanaf 2013 lid van het bestuur van de J.C. Ruigrok Stichting. Haarlemmer Bob Crezee is eerder als medewerker en manager werkzaam geweest in Museon (Den Haag), als docent en studentendecaan aan de Reinwardt Academie (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten) en richt zich sinds kort op projecten op het gebied van (Europees) erfgoed.

De Raad van Toezicht en het bestuur van Hart heten Hélène en Bob van harte welkom.